Urząd ustala priorytety i pyta mieszkańców o zdanie

0

Urząd Miasta Racibórz zaprasza mieszkańców do wypełnienia ankiety, która ma pomóc w ustaleniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców.

Miasto Racibórz przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020. Dokument ten odgrywać będzie szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia.

- reklama -

– Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie właśnie takich obszarów na terenie Miasta Racibórz. Państwa głos jest niezwykle ważny, pozwoli wyznaczyć obszar wymagający interwencji oraz określić zakres działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji – informuje Urząd Miasta.

W ankiecie Urząd pyta między innymi o miejsca pracy, integrację społeczną, rozwój przedsiębiorczości, patologie, ocenę oferty kulturalnej, estetyki przestrzeni publicznej. Padają również pytania o stan techniczny budynków mieszkalnych komunalnych, utrudnienia dla osób niepełnosprawnych oraz pytania o zagospodarowanie przestrzeni publicznych.

 

 

 

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here