Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

0

2.12.2015 roku w auli Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszami Policji: dzielnicowym rejonu placówki asp. sztab. Krzysztofem Biskupem oraz oficerem sztabowym podkom. Mirosławem Szymańskim. Temat poruszany z młodzieżą dotyczył odpowiedzialności karnej nieletnich. Podczas prelekcji zaproszeni goście przedstawili regulacje prawne, np: Kiedy nieletni odpowiadają za przestępstwa i wykroczenia? Jakie są konsekwencje i skutki najczęstszych czynów karalnych popełnianych przez młodzież? Uczniowie zapoznani zostali z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeksem Postępowania Karnego.


Na zakończenie wykładu został zaprezentowany film krótkometrażowy „Kuzyn” jako przestroga dla młodzieży, ukazujący tragiczne losy młodych ludzi, którzy przez chwilę zapomnienia ponoszą tragiczne konsekwencje swoich decyzji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here