Kornowac i gmina Vresina u Hlucina współpracują już 10 lat

0

Punktem kulminacyjnym uroczystości było podpisanie przez Grzegorza Niestroja – Wójta Gminy Kornowac oraz Jaroslava Smolkę – Starostę Vresiny listu intencyjnego dot. chęci kontynuowania dotychczasowej współpracy.

 

- reklama -

 

 

Parafrazując słowa piosenki z serialu „Czterdziestolatek”, można by rzec, że dziesięć lat minęło jak jeden dzień – dziesięć lat współpracy gminy Kornowac z gminą Vresina u Hlucina z Republiki Czeskiej. Do pierwszych spotkań z przedstawicielami gminy Vresina doszło na początku 2005 r. Wtedy to ówczesny Wójt Gminy Kornowac – Józef Stukator ustalił szczegóły współpracy ze Starostą Vresiny – Wilhelmem Hluchnikiem.  Do podpisania umowy doszło 20 grudnia 2005 r. w Domu Kultury w Kobyli.

Początkowy okres współpracy ograniczył się do krótkich spotkań i udziałach w imprezach kulturalnych i sportowych. Od roku 2012 współpraca rozszerzyła się także na Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu i Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu, które zrealizowały kilka projektów, dofinansowanych ze środków unijnych w ramach Euroregionu Silesia z partnerami z Czech. W partnerstwie z Vresiną gmina Kornowac zrealizowała trzy ważne projekty:  „Poprawa atrakcyjności transgranicznej poprzez stworzenie punktu widokowego w Pogrzebieniu”, „Rowerem po  polsko-czeskim pograniczu” oraz ”Ścieżki łączą pogranicze w gminie Kornowac, uzupełnienie transgranicznej sieci ścieżek rowerowych”.

8 grudnia we Vresinie odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia podpisania umowy partnerskiej. W uroczystości brali udział Starosta Vresiny – Jaroslav Smolka, jego zastępca – Petr Roncka, radni oraz dyrektorka Szkoły Podstawowej. Naszą gminę reprezentował wójt Grzegorz Niestrój, sekretarz Radosław Łuszcz, radni z przewodniczącym Eugeniuszem Kurą na czele, dyrektorka ZSP Pogrzebień oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu i Henryk Gorywoda – prezes Zarządu Gminnego OSP.  Na uroczystość zaproszono także osoby, które podpisywały umowę w 2005 r.: Józefa Stukatora, Wilhelma Hluchnika oraz Annę Ronckową – zastępczynię starosty, którzy opowiedzieli o początkach współpracy.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było podpisanie przez Grzegorza Niestroja – Wójta Gminy Kornowac oraz Jaroslava Smolkę – Starostę Vresiny listu intencyjnego dot. chęci kontynuowania dotychczasowej współpracy.

 

Urząd Gminy Kornowac

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here