Krzysztof Gerula w Radzie Nadzorczej Rafako

0

Akcjonariusze na  Walnym Zgromadzeniu powołali członka Rady Nadzorczej Spółki w VIII kadencji w miejsce odwołanego wcześniej Krzysztofa Wawrzynowicza, wiązanego z aferą podsłuchową u Sowy i przyjaciół.

 

- reklama -

 

 

Walne Zgromadzenie odbyło się 21 grudnia. Krzysztof Gerula jest absolwentem WSE (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie – Wydział Produkcji i Obrotu Towarowego. Studia ukończył w 1966 roku. Przez większość kariery zawodowej związany był z Orbisem. Od 2008 prowadził KG Doradztwo Gospodarcze Krzysztof Gerula.  CV nowego członka (za komunikatem spółki):

 

Curriculum Vitae

Krzysztof Gerula

 

Znajomość języków obcych:
– angielski – biegła
– francuski – biegła
– rosyjski – dobra
– niemiecki – podstawowa
– polski – język ojczysty

 

Doświadczenie zawodowe:

 

2008 – 2013 KG Doradztwo Gospodarcze Krzysztof Gerula

 

2008 – 2010 audytor wewnętrzny UFTAA (United Federation of Travel Agents’ Associations) – Monaco od 2009 członek Oddziału Polska IIA (Institut of Internal Auditors)

2004 – 06.2008 Orbis S.A. I wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za:
– sprawy prawne i korporacyjne,
– relacje inwestorskie i PR korporac.,
– zarządzanie ryzykiem.

 

1991 – 2004 Orbis S.A. I wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za:
– globalny marketing i sprzedaż,
– restrukturyzację i prywatyzację – IPO,
– szkolenie na szczeblu centralnym.

 

1984 – 1991 Państwowe Przedsiębiorstwo Orbis zastępca dyrektora naczelnego odpowiedzialny za:
– zagraniczną turystykę wyjazdową i przyjazdową,
– szkolenia kadry i pracowników,
– pion marketingu i sprzedaży,
– nadzór właścicielski nad spółkami zagranicznymi.

 

1978 – 1984 Zjednoczenie Przedsiębiorstw Turystycznych Orbis – dyrektor Centrum Informacji Turystycznej Orbis w Paryżu odpowiedzialny za promocję turystyczną Polski we Francji, Hiszpanii oraz współpracę z francuskimi i hiszpańskimi biurami.

 

1972 – 1978 Polskie Biuro Podróży Orbis – dyrektor handlowy odpowiedzialny za:
– turystykę wyjazdową i przyjazdową,
– sprzedaż i marketing.

 

1966 – 1972 Studenckie Biuro Podróży Almatur – zastępca dyrektora odpowiedzialny za turystykę przyjazdową i wyjazdową.

 

Inna działalność biznesowa:

 

1991 – 2003 członek Rady Nadzorczej Polcard S.A.

 

1993 – 2009 przewodniczący Rady Nadzorczej PBP Orbis Sp. z o.o. – Orbis Travel

2003 – 2008 członek Rady Nadzorczej Hekon S.A.

2005 – 2008 członek Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

2006 – 2008 członek Zarządu Orbis Kontrakty Sp. z o.o.

2009 – 2010 członek Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.

2010 – członek Rady Nadzorczej Pekaes S.A.

2010 – członek Rady Nadzorczej Sfinks S.A.

2011 – członek Rady Nadzorczej Protektor S.A.

2011 – 2013 członek Rady Nadzorczej Polaqua S.A.

2012 – 2015 członek Rady Nadzorczej GTC S.A.

2014  członek Rady Nadzorczej ACE S.A.

 

Działalność zagraniczna:

1968 – 1972 członek Komitetu Sterującego ISTC (Międzynarodowa Konferencja Studenckich Biur Podróży),

1989 – 1997 wiceprezydent UFTAA (Światowa Federacja Związków Biur Podróży) – Monaco,

1991 – 1995 członek Rady Dyrektorów BTC (Bałtycka KonferencjaTurystyczna),

1991 – 1994 przedstawiciel PIT (Polska Izba Turystyki) w ECTAA (Bruksela),

1997 – 2002 przedstawiciel Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w HOTREC (Bruksela).

 

 

Inna działalność:

 

1989 – 1997 wiceprzewodniczący PIT (Polska Izba Turystyki),

 

2003 – 2006 przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej,

 

2003 – 2007 członek Rady Polskiego Zrzeszenia Hoteli,

 

2001 – 2005 wykładowca w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie,

 

2005 – 2012 wiceprezes ZG Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej1997 – członek reprezentacji „Wilanów B – W. Kortylewicz i s-ka, spółka jawna w likwidacji.

 

Wykształcenie:

 

1960 – 1966 WSE (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, Wydział Produkcji i Obrotu Towarowego,

 

1966 – 1968 Uniwersytet Warszawski Studium Afrykanistyczne.

 

Uprawnienia i szkolenia:

 

10-11.2009 Emst&Young Business Academy – szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego,

03-04.2010 warsztaty z zakresu funkcjonowania Komitetów Audytu organizowane przez PwC,

24.04.2010 zdany egzamin w MSP, uprawniający do powołania do RN spółek z udziałem Skarbu Państwa,

 

02-09.2010 szkolenie w ramach Akademii Rad Nadzorczych organizowane przez firmy BDO i Gessel.

 

Obecnie Radę Nadzorczą RAFAKO S.A. tworzą ponadto: Jerzy Wiśniewski (przewodniczący), Dariusz Sarnowski (wiceprzewodniczący), Małgorzata Wiśniewska, Przemysław Schmidt, Dariusz Szymański, Adam Szyszka.

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here