Organizowali proceder nielegalnej migracji. Teraz zasiądą na ławie oskarżonych

irakijczycy przed sądem

Akt oskarżenia wobec Irakijki i dwóch Irakijczyków z polskim obywatelstwem to efekt śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

- reklama -

Śledztwo prowadzone było pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Dwóm  mężczyznom, obywatelom RP pochodzącym z Iraku i kobiecie – Irakijce zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a jednemu z mężczyzn kierowanie tą grupą, Zarzuty dotyczą także organizowania cudzoziemcom nielegalnego przekraczaniu granicy Polski oraz wyłudzania poświadczania nieprawdy w dokumentach wystawianych przez funkcjonariuszy publicznych.

Grupa działała w latach 2011-2016 nie tylko na terytorium Polski, ale też Iraku, Niemiec, Holandii, Szwecji i Finlandii. Oprócz oskarżonych w jej skład wchodziły inne osoby z Iraku.

śledztwo fałszywe zaproszenia

Przestępcy w swej działalności wykorzystywali procedurę wydawania zaproszeń dla cudzoziemców. Stanowiły one istotny dokument w trakcie starania się cudzoziemca o uzyskanie wizy. Dokumenty te składane były w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim i przedstawiano w nich niezgodne z prawdą dane dotyczące między innymi celu planowanego przyjazdu zapraszanego cudzoziemca do Polski. Fałszowane zaproszenia uzyskiwały ważność w momencie wpisania ich do ewidencji zaproszeń. Dochodziło do tego na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego. Na podstawie poświadczających nieprawdę zaproszeń wyłudzono zaproszenia dla co najmniej 109 cudzoziemców.

Grupa wyszukiwała i nawiązywała kontakt z Irakijczykami zainteresowanymi przedostaniem się na terytorium Unii Europejskiej, a nie spełniającymi wymagań koniecznych do uzyskania wizy. Następnie przedstawiano im warunki, na jakich będą mogli nielegalnie przedostać się do krajów UE oraz udzielano instruktażu co do sposobu zachowania w przypadku zatrzymania i kontroli przez służby graniczne. Organizatorzy procederu pobierali za to opłaty w wysokości kilkuset euro lub dolarów amerykańskich.

Na „zaproszenie” cudzoziemców do Polski nakłoniono łącznie piętnaście osób, które złożyły w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim sfałszowane wnioski. Wyłudzone zaproszenia były przedkładane przez cudzoziemców przy ubieganiu się o wizę w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych funkcjonujących na terenie Iraku. Na ich podstawie przekraczali oni granicę i udawali się  do innych niż Polska państw, w których łatwiej mogli uzyskać status uchodźcy (np. Finlandia).

Śledztwo i akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Krakowie to kolejny sukces śląskich pograniczników w walce z nielegalna migracją.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here