Mieszko AD 2016. Laureaci otrzymali statuetki [ZDJĘCIA]

Laureaci Mieszko AD 2016
Laureaci Mieszko AD 2016

Ks. Adrian Bombelek, Tomasz Kuryłowicz, Browar Zamkowy, Zbigniew Woźniak oraz Wiesława Bochynek laureatami Nagrody Starosty Raciborskiego.

W Rzuchowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Mieszko AD 2016.  Wzięli w niej udział m.in. posłowie na Sejm RP: Gabriela Lenartowicz oraz Czesław Sobierajski, senator Adam Gawęda, samorządowcy ziemi raciborskiej, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naszego powiatu oraz laureaci nagrody z lat ubiegłych i tegoroczni nominowani.  Laureaci Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2016, którzy zostali wyłonieni z 32 kandydatów, otrzymali statuetkę Mieszka – księcia raciborskiego wykonaną z brązu, dyplom oraz nagrodę finansową. Ponadto każdy z nich otrzymał ręcznie wyplatany kosz z raciborskimi skarbami – lokalnymi produktami spożywczymi i rękodzielniczymi.

- reklama -

 – Kandydaci do nagrody dokonują rzeczy wspaniałych i wielkich i to dzięki ich pracy, pasji czy oddaniu spotykamy się każdego roku. Jestem świadomy jak trudno porównać i ocenić wszystkie osiągnięcia kandydatów i wybrać zaledwie jednego laureata. Wiem, że decydują drobne szczegóły, bo wasz odniesiony sukces i dokonania są bezsprzeczne  – podkreślał starosta Ryszard Winiarski.

Podczas gali odbył się koncert Roksany Lewak.

Laureatem w dziedzinie kultury został ksiądz Adrian Bombelek – proboszcz Parafii Świętego Mikołaja w Raciborzu, dziekan Dekanatu Raciborskiego. Kapituła Nagrody uznała go za „wielkiego społecznika i animatora życia kulturalnego”. Ks. Adrian Bombelek jest pierwszym dekretowanym duszpasterzem motocyklistów, inicjatorem oraz współorganizatorem corocznego przemarszu Orszaku Trzech Króli, głównym organizatorem corocznego Koncertu Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych autorstwa Elżbiety i Andrzeja Biskupów, Koncertu Papieskiego. Z Radą Parafialną współorganizuje pielgrzymki, festyny i dożynki parafialne oraz obchody Dnia Świętego Marcina. Ponadto był współorganizatorem i koncelebransem uroczystej Mszy Świętej na Wawelu odprawionej przez Metropolitę Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza za mieszkańców ziemi raciborskiej na wspomnienie 800-lecia śmierci władcy raciborskiego i krakowskiego księcia Mieszka IV Laskonogiego.

W dziedzinie społecznej Nagroda Starosty Raciborskiego trafiła do wolontariusza i społecznika – Tomasza Kuryłowicza. Kapituła doceniła jego pracę społeczną na rzecz między innymi „Szlachetnej paczki” oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Swój wolny czas i niespożytą energię wykorzystuje by pomagać innym. Jest wolontariuszem akcji „Szlachetna paczka”; w ostatniej edycji był jej liderem. Corocznie kwestuje w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jest stałym uczestnikiem licytacji. W ramach fundacji Doktor Clown niesie małym pacjentom w oddziałach szpitalnych wspaniałą terapię śmiechem. Zanim sformalizował swoje aktywności w zakresie wolontariatu wspierał materialnie domy dziecka. Nie odmawia pomocy potrzebującym. Gościł pod swoim dachem i pomógł w powrocie do domu w Afryce słynnej raciborskiej piłkarce. Jego dotychczasowe zaangażowanie w ideę krzewienia wolontariatu doceniło miasto Racibórz przyznając mu tytuł Wolontariusza Roku. Tomasz Kuryłowicz aktywizuje sąsiadów, jest inicjatorem potrzebnych społecznie akcji w swoim małym lokalnym środowisku. Doprowadził między innymi do budowy placu zabaw na swoim osiedlu. Jego najnowszą koncepcją jest poszerzenie oferty mini zoo w Arboretum Bramy Morawskiej o zagrodę zwierząt gospodarskich – argumentuje Kapituła.

W dziedzinie promocji nagrodę zdobył Browar Zamkowy Sp. z o.o w Raciborzu, którego wyróżniono za kultywowanie raciborskich tradycji piwowarskich sięgających XVI stulecia. Kapituła podkreśliła – aktualnie browar to nowoczesna firma zachowująca tradycyjne metody warzenia piwa z zachowaniem technologii zapewniających produkowanym tu kilku gatunkom piwa najwyższą renomę nie tylko w mieście, ale w całym kraju a także za granicą. Piwa: Twierdzowe, Raciborskie, Miodowe czy Porter są laureatami znaczących festiwali, targów, konkursów i degustacji. Firma jest zdobywcą wielu branżowych nagród i wyróżnień a lokalnie uhonorowana została Filarem Ziemi Raciborskiej. Browar prowadzi działalność charytatywną i wspiera finansowo wiele lokalnych przedsięwzięć. W ubiegłym roku był też współproducentem filmu poświęconego działalności Fundacji Kardiochirurgii profesora Religi a w trosce o przywrócenie świetności historycznej odrestaurował piękne wnętrze dziewiętnastowiecznej warzelni aranżując tu – głównie z myślą o zwiedzających – salę degustacyjną. Wyznając dewizę; „My piwo tworzymy, inni je produkują” jest kreatorem rozpoznawalnej powszechnie raciborskiej marki.

Za całokształt działalności nagrodę otrzymał Zbigniew Woźniak, właściciel pałacu w Wojnowicach. Kapituła doceniła przede wszystkim działania na rzecz dziewiętnastowiecznej rezydencji, którą odrestaurował oraz działalność kulturalną i literacką. – Ponad dziesięć lat temu zainaugurował nowe życie pałacu udostępniając jego wnętrza i otaczający go park mieszkańcom i turystom. Obiekt stał się jedną z bardziej rozpoznawalnych wizytówek Raciborszczyzny. Powstałe tu muzeum wsi dawnej i muzeum horroru cieszą się ciągłym zainteresowaniem ze strony zwiedzających. Kompleks pałacowo – parkowy jest także miejscem wielu plenerów malarskich oraz imprez naukowych i kulturalnych. Zbigniew Woźniak jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Pałac w Wojnowicach – wczoraj dziś i jutro”, którego celem jest propagowanie wartości historycznych i kulturowych oraz kreowanie przyszłego wizerunku tego obiektu. Za ratowanie dziedzictwa narodowego jakim jest wojnowicki pałac i działalność charytatywną uhonorowany został Orderem Świętego Stanisława Pierwszej Klasy. Jest też wyróżniony Filarem Ziemi Raciborskiej. Jest także autorem kilku wydawnictw; między innymi powieści sensacyjnej „Oko zła” i zbioru satyrycznych wierszy zatytułowanego „W zwierciadle satyry”. Od lat prowadzi szeroką działalność charytatywną; między innymi wspiera raciborski CRON, sponsoruje plenery, spektakle warsztaty, spotkania, sesje, udostępnia obiekt dla potrzeb różnych twórców, występuje w „Gwiazdce serc”, pisze teksty dla „Teatru na zamku”. Aby zapewnić współfinansowanie swoich zamierzeń, zrealizował już kilka programów grantowych; jeden z nich – pod patronatem starosty raciborskiego – umożliwił wydanie we współautorstwie z dr Kornelią Lach książki „Hassermany, klekanice i inne stwory … podania ludowe na polsko – czeskim pograniczu” – uzasadnia Kaiptuła.

Z kolei nagroda specjalna trafiła w tym roku do Wiesławy Bochynek, która od prawie ćwierćwiecza związana jest z Domem Kultury w Kobyli. Jak podkreślono od dziesięciu lat jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu, a przewodnią ideą jej życia jest praca z ludźmi i dla ludzi. Znajduje to odzwierciedlenie głównie w różnorakich inicjatywach kulturalnych ale także społecznych i zdrowotnych. Na wszystkich tych polach – wykorzystując odpowiednie predyspozycje i ogromną charyzmę – z powodzeniem aktywizuje do pracy i integruje w działaniu nie tylko najbliższych współpracowników ale także lokalną społeczność. Jednak szczególną atencją i estymą laureatka darzy dzieci i młodzież starając się – z wielkim powodzeniem – stwarzać dogodne warunki dla rozwijania ich talentów, realizowania zainteresowań i pasji oraz spędzania wolnego czasu. Działania te w znacznym stopniu zapewniają wyrównywanie szans. Skuteczność laureatki zaowocowała też współpracą międzynarodową środowisk twórczych pomiędzy Kornowacem i czeską Vresiną. Pani Wiesława Bochynek realizuje z powodzeniem również działania menedżerskie. Swoją wiedzę nabytą między innymi w Lokalnej Grupie Działania „Lyskor” skutecznie wykorzystuje na trudnym rynku zdobywania źródeł finansowania wszelkiej działalności społecznej. Przykładem tej aktywności jest między innymi realizacja międzynarodowego projektu pod nazwą „Polsko – Czeskie spotkania artystyczne”. Jej staraniem wiele utalentowanych osób mogło zaprezentować się szerzej a dużo ciekawych i wartościowych wydarzeń zewnętrznych mogli u siebie zobaczyć mieszkańcy gminy.

Kandydatów do nagrody można było zgłaszać do końca listopada. Zgodnie z regulaminem nagroda przyznawana jest osobom fizycznymi i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na podstawie oceny osiągnięć lub całokształtu działalności o istotnym znaczeniu dla powiatu raciborskiego. Z wnioskiem o jej przyznanie mogły wystąpić: organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki; stowarzyszenia i fundacje; kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; uczelnie i szkoły wyższe; prasa, radio, telewizja, (media); pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 15.

Wspieramy Dobre Tematy

Fot. Anna Łapka

/j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here