Po co szafki w szkołach, skoro 75% raciborskich dzieci nosi za ciężkie tornistry

tornister

Ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała dziecka. Tymczasem w powiecie raciborskim, jak wykazały badania, zaledwie jedno dziecko na cztery nie jest zbyt obciążone tornistrem.

- reklama -

W minionym roku, zgodnie z odgórnie otrzymanymi założeniami, w ramach ogólnopolskiej akcji, w 2 szkołach podstawowych (miejskiej i wiejskiej) oraz w 2 gimnazjach (miejskim i wiejskim) powiatu raciborskiego Powiatowa Stacja Sanitarno – Epiedemiologiczna w Raciborzu przeprowadziła badania obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. W sumie, w ramach badania, zważono 447 uczniów klas I-VI ze szkół podstawowych i 237 uczniów z klas I-III z gimnazjów oraz tyle samo tornistrów/plecaków. Tornistry/plecaki ważono z całą zawartością.

Z uwagi na brak uregulowań prawnych dotyczących wagi tornistra/plecaka szkolnego, który jest podstawowym atrybutem każdego ucznia przyjęto, i nadal przyjmuje się, iż jego ciężar nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała dziecka (norma niska – 10%, norma wysoka – 15%). Stwierdzono, iż w przypadku zaledwie 24% zbadanych uczniów szkół podstawowych ciężar tornistra/plecaka nie przekraczał 10%.

To o tyle dziwne, iż – jak wynika z raportu raciborskiego Sanepidu, w 2016r., podobnie jak w latach ubiegłych, podczas kontroli placówek szkolnych sprawdzano również czy w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewniono uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Z zebranych danych wynika, iż 100% skontrolowanych w 2016r. szkół spełniło dyspozycje § 4a Dz.U. 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn.zm.

/ps/

źródło: Raport PSS-E Racibórz za 2016 rok

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here