Rok księdza dr. Augustina Weltzla. Okolicznościowy datownik

Rok księdza dr Augustina Weltzel w Tworkowie

Od 10 kwietnia Poczta Główna w Raciborzu używa okolicznościowego datownika z okazji 200. rocznicy urodzin księdza Augustina Weltzla (1817-1897).

Zarząd DFK Tworków razem z ks. proboszczem i parafią pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie rozpoczęli w niedzielę 9 kwietnia uroczystości z okazji 200. rocznicy urodzin wielkiego dziejopisarza Śląska i proboszcza Tworkowa w latach 1857 – 1897 księdza dr. Augustina Weltzla. W tym dniu filia raciborskiej Poczty Głównej w Centrum Handlowym Auchan używała okolicznościowego datownika z okazji 200. rocznicy urodzin księdza Augustina Weltzla. Z kolei od 10 kwietnia datownik stosowany jest przez okres miesiąca w okienku nr 1 Poczty Głównej w Raciborzu. Poczta udostępnia również dwujęzyczną broszurę o księdzu dr. Augustinie Weltzlu.

- reklama -

Rok księdza dr Augustina Weltzel w Tworkowie

Główne uroczystości górnośląskie z udziałem władz terenowych, kościelnych i zaproszonych gości województwa śląskiego i opolskiego odbędą się w Tworkowie w sobotę 10 czerwca i zakończą się festynem rodzinnym.

Dr Augustin Weltzel (1817-1897) – biografia (źródło: DFK Koło nr 25 Tworków)

Urodził się 9 kwietnia 1817 roku w Jelczu koło Oława. W roku 1838 podjął studia Teologii Katolickiej na Uniwersytecie we Wrocławiu. W roku 1842 został wyświęcony we Wrocławiu przez Biskupa Latusska i został wikariuszem w Szczecinie. W roku 1857 za wstawiennictwem Hrabiego von Saurma – Jeltsch otrzymał stanowisko proboszcza w Tworkowie na dobrach rodziny Saurma – Jeltsch.

Rok księdza dr Augustina Weltzel w Tworkowie

Najważniejszym dokonaniem ks. Augustina Weltzla było napisanie monografii historycznych pięciu miast Górnego Śląska:

– Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor – 1861 r.
– Geschichte der Stadt, Herrschaft und ehemaligen Festung Cosel – 1866 r.
– Geschichte der Stadt Neustadtin Oberschlesien – 1870 r.
– Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag – 1882 r.
– Geschichte der Stadt Sohrau in Oberschlesien – 1888 r.
– Geschichte des Ratiborer Archipresbyterats – 1896 r.
– Chronik der Parochie Ostrog – 1882 r.
– Chronik der Parochie Pogrzebin – 1888 r.
– Besiedelungen des nördlich der Oppa gelegenen Landes nach Urkunden undamtlichen Aktenstücken – 1890/1891.

Drugim ważnym problemem badawczym ks. Augustina Weltzla były dzieje śląskich rodów artystokratycznych, o których opracował i opublikował następujące monografie:

– Geschichte des der Geschlechts Saurma-Sauerma – 1869 r.
– Geschichte des edlen und freiherrlichen Geschlechts von Eichendorff nach Handschriften und Urkunden bearbeitet – 1876 r.
– Geschichte des edlen, freiherrlichen und gräflichen Geschkechts von Praschma – 1883 r.
– Geschichte der Grafen von Oppersdorff – 1872 Depositum Schlosss Oberglogau
– Das Fürstliche Cisterzienserstift Himmelwitz – 1895 r.

Dorobek twórczości ks. Augustina Weltzla jest ogromny, a ówczesny bibliotekarz Reichstagu dr Potthast nazwał ks. Augustin Weltzla Tacytem Górnego Śląska.

Za napisanie historii miasta i twierdzy Koźle oraz za wcześniejsze opracowania historyczne miast Górnego Śląska ks. Augustin Weltzel odznaczony został przez Króla Pruskiego Orderem Czerwonego orła IV Klasy. Władze kościelne przyznały uczonemu księdzu Weltzlowi tytuł Radcy Duchownego.

Ksiądz proboszcz Augustin Weltzel długo nie mieszał się do polityki i dlatego też jego opracowania były wzorem obiektywizmu. Jednak w roku 1863 szanowany, ceniony i lubiany proboszcz został wybrany z powiatu raciborskiego na okres 3 lat do pruskiego Landtagu w Berlinie. Otrzymał wtedy aż 287 głosów na 292 możliwych. Ksiądz Weltzel przystąpił do katolickiej partii Centrum i od tego czasu ponosił wszystkie dobre i złe konsekwencje tego kroku. Prawdą jednak jest, że w czasie pobytu na sesjach w Berlinie przesiedział niekiedy dłużej w archiwach berlińskich niż w ławach poselskich. W latach podupadającego zdrowia ks. Augustin Weltzel dostąpił zasłużonych zaszczytów.

Najpierw w roku 1889 otrzymał Doktorat Honorowy Fakultet Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego przyznany mu „za wytrwałą działalność i wybitne rezultaty na polu dziejów śląskiego Kościoła”.

Trzy lata później, w maju 1892 roku obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa. W opinii parafian i przyjaciół takiej uroczystości Tworków nie przeżywał ani przedtem ani potem. Do ks. Augustina Weltzla nadeszło kilkaset serdecznych życzeń od duchownych wszystkich szczebli, uczonych różnej rangi, szlachty, arystokracji, instytucji i władz. Cesarz przyznał ks. Augustinowi Order Korony III Klasy.

Autorytet księdza Augustina Weltzla był tak wielki, że nawet mężowie stanu słuchali jego rad. Należał do nich Bismarck, Prezydent Rejencji Opolskiej Georg von Viebahn i inni.

W latach 1893 – 1894 ks. dr Augustin Weltzel zaczął cierpieć i niedomagać na zdrowiu. Wierni twierdzą, że prawie do końca swych dni tworzył i udzielał posługi kapłańskie jeszcze w II połowie 1897 roku. Jednak w październiku był już tak dalece wycieńczony chorobą, że nie mógł pełnić posług kapłańskich. Zmarł 4 listopada 1897 roku opatrzony sakramentami świętymi.

Fot. UG Krzyżanowice

oprac. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here