Film dokumentalny „Autonomiści” w Kinie Przemko oraz spotkanie z reżyserką

Dyskusyjny Klub Filmowy RCK zaprasza na na projekcję filmu dokumentalnego pt. „Autonomiści” i spotkanie z reżyserką filmu- Dorotą Pryndą.

Film dotyka ważnego i realnie funkcjonującego w dzisiejszej rzeczywistości zagadnienia. Rosnąca popularność idei autonomii wśród mieszkańców Śląska, zarówno rdzennych Ślązaków, jak i potomków osób, które przybyły do naszego regionu dopiero w okresie powojennym, zmusza do zastanowienia się nad przyczynami skłaniającymi coraz większą liczbę ludzi nie tylko do deklaracji poparcia dla autonomii, ale także aktywnego zaangażowania w domagające się tego organizacje.

- reklama -

Dotyczy aktualnego, kontrowersyjnego tematu o ogromnym znaczeniu dla regionu, którego podjęcie wydaje się niemal obowiązkiem środowisk artystycznych regionu, stawiając przed nimi zadanie opowiedzenia o tym zjawisku w sposób niebędący zaledwie propagandą jednej lub drugiej strony.

Bohaterami filmu są ludzie, którzy uważają się za mniej lub bardziej zdecydowanych zwolenników idei autonomii, a także ich poglądy, wyobrażenia, motywacje i drogi, jakie doprowadziły ich do opowiedzenia się za potrzebą usamodzielnienia regionu oraz upodmiotowienia społeczeństwa zamieszkującego obszar Górnego Śląska.
Sposób, w jaki definiują oni swoją tożsamość, jest sposobnością do zastanowienia się nad własną tożsamością, tłem i okazją do podjęcia próby odpowiedzi na pytanie o własną tożsamość.

Dokument stara się ukazać bardzo różny sposób patrzenia na regionalną tożsamość, na ideę autonomii oraz samych autonomistów. Wypowiadają się w nim zarówno gorący zwolennicy takiego rozwiązania, jak i osoby, które podchodzą do niego z większym dystansem.

Są to znane osobowości reprezentujące bardzo różne dziedziny kultury i nauki. Zobaczymy między innymi: profesora Tadeusza Sławka, byłego premiera Janusza Steinhoffa, profesora Zbigniewa Kadłubka, dyrektora Teatru Wyspiańskiego Roberta Talarczyka, dramatopisarza Ingmana Villqista, senatora Kazimierza Kutza, publicystę Pawła Smolorza, profesor Małgorzatę Myśliwiec, doktora Jerzego Gorzelika, doktora Tomasza Słupika, prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusza Donocika i innych.

Spotkanie dobędzie się 18 maja w  w DK Strzecha o godzinie 18.00.

 

publ. /mh/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here