Piwko w okolicy basenu? Magistrat liberalizuje przepisy o sprzedaży i serwowaniu alkoholu

kibice

Z uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Racibórz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z 2003 roku ma m.in. zniknąć zapis zakazujący tego w pobliżu basenów kąpielowych.

- reklama -

Pod konsultacje społeczne trafił projekt uchwały w sprawie zmiany zasad usytuowania na terenie miasta Racibórz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z 2003 roku. Zmianie ma ulec zapis mówiący, że „Punkt sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 50 m od szkół (z wyjątkiem szkół wyższych), przedszkoli, żłobków oraz zakładów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnie i całodobowo. Odległość należy mierzyć najkrótszą drogą dojścia, od wejścia do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (przyległego ogródka letniego – tarasu), do granicy obiektu chronionego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy punktów sprzedaży działających na terenie Rynku”.

Na czym polega zmiana? W uchwale z roku 2003 na liście obiektów chronionych widniały także baseny kąpielowe. Teraz magistrat chce je wykreślić, argumentując iż obecnie na obiektach kąpieliskowych zapewnione jest profesjonalne ratownictwo wodne realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Warto wspomnieć, że również mieszkańcy Raciborza często zwracali uwagę na brak zasadności i celowości wprowadzania w przepisach prawa miejscowego obowiązującego na terenie Miasta Racibórz regulacji prawnej zakazującej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w punktach usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m od basenów. Traktowano je jako bezcelowe i uciążliwe.

Problemy interpretacyjne związane ze starą uchwałą spowodowały, iż uaktualniono zapisy o placówkach oświatowych i zakładach leczniczych, bardziej je uszczegóławiając.

Nowelizując przepisy ustawy odstąpiono od traktowania jako obiekty chronione „obiektów kultu religijnego”. Wiąże się to z tym, że w dzielnicach Miasta Racibórz miejsca, gdzie społeczność lokalna mogłaby się spotkać na festynie czy innych imprezach okolicznościowych najczęściej są zlokalizowane w bliskiej odległości od w/w obiektów. Odstąpienie od tego wymogu daje możliwość organizacji tego rodzaju inicjatyw w miejscach, w których mieszkańcy spotykają się i integrują podczas organizowanych imprez okolicznościowych takich jak dożynki, festyny parafialne, festyny odpustowe. Swoją pozytywną opinię w tym zakresie wyraził również ks. dziekan Dekanatu Racibórz.

Istnieje także potrzeba zmiany dotychczasowej Uchwały w zakresie doprecyzowania sposobu mierzenia odległości. Zaproponowano, aby odbywał się on następująco „Odległość należy mierzyć najkrótszą drogą dojścia, od wejścia do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (przyległego ogródka letniego – tarasu), do granicy obiektu chronionego.”

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Obywatelskich. Konsultacje przeprowadza się od 10 do 16 maja 2017 roku.

Opinie do projektu Uchwały należy zgłosić w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Racibórz, Wydział Spraw Obywatelskich ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz, bądź elektronicznie na adres email: [email protected]
W przypadku przesłania uwag pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here