Mija 26 lat od śmierci ks.prał. Stefana Pieczki

Wielkich, wspaniałych ludzi tak szybko się nie zapomina. Takim był śp. ks. prałat Stefan Pieczka, proboszcz par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. Warto przypomnieć postać wielkiego kapłana ziemi raciborskiej.

Urodził się 25 grudnia 1932 roku w  śląskie rodzinie Heleny i Jerzego Pieczka na terenie Bytomia – Miechowic.

- reklama -

Naukę w  Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie rozpoczął w trudnych  politycznie dla Kościoła latach pięćdziesiątych. Wspominał  często, iż mimo ciężkich warunków na pierwszym roku było ich aż pięćdziesięciu. a wśród nich również późniejszy biskup opolski Alfons  Nossol. Sp.ks. Prałat Stefan Pieczka przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Opolskiej dn. 17 czerwca 1956 roku.

Pierwszą posługę duszpasterską podjął jako wikariusz w parafii św. Franciszka w  Zabrzu. W następnych latach został proboszczem w Parafii św. Tomasza  Apostoła w Kietrzu. Mimo iż był ślązakiem, szybko nawiązał  współpracę z zamieszkałymi tam kresowiakami.  Ludzie Go bardzo lubili i szanowali. Dlatego gdy odchodził do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu ,  żegnali Go ze łzami w oczach.

Po objęciu nowej, centralnej parafii raciborskiej przystąpił do bardzo aktywnej pracy duszpasterskiej. Założył chór mieszany który sam prowadził a następnie dyrygentem  został organista Pan Józef Oślizlo. Po wybudowaniu Domu Parafialnego przy ul. Szewskiej powstało wiele grup modlitewnych i organizacji katolickich, między innymi grupa młodzieżowa MAITRI zajmująca się niesieniem materialnej pomocy siostrze Teresie z Kalkuty a w 1981 roku powstał Klub Inteligencji Katolickiej. Jego członkowie oprócz pracy nad pogłębianiem wiary  organizowali różne formy upowszechniania Nauki Społecznej Kościoła i Kultury Chrześcijańskiej. Patronował temu śp. ks. prał. Stefan Pieczka. Z inicjatywy klubu Organizowano też przez 10 lat kolejne Dni Kultury Chrześcijańskie w Raciborzu.

Ma też śp. ks. prał Stefan Pieczka zasługi w działalności gospodarczej parafii. Oprócz budowy Domu Parafialnego należy wymienić między innymi zamontowanie gazowego ogrzewania nawiewowego w kościele św. Jakuba, renowacja i malowanie kościoła farnego, oraz remont cmentarza Jeruzalem i budowa domu przedpogrzebowego.

Warto tu  wspomnieć, iż  ten niezwykle aktywny kapłan zainicjował i rozpoczął remont kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Był doceniany w Kurii Opolskiej. Dlatego Ordynariusz Diecezji Opolskiej ks. Biskup Alfons Nossol powierzył Mu obowiązki  diecezjalnego wizytatora lekcji religii i członka Rady Kapłańskiej. Z wyboru kapłanów przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana dekanatu Racibórz i rejonu raciborskiego. Ks prał. Stefan Pieczka z ramienia kurii  był odpowiedzialny za kościelne służby porządkowe i współpracę z BOR podczas pielgrzymki Papieża Jana Pawła II na Górę św. Anny. Został również pierwszym kapelanem Zakładu Karnego w Raciborzu i Zakładu Poprawczego. Gdy w raciborskim Zakładzie Karnym  wybuchł strajk skazanych ks. Pieczka podjął się poprowadzenia negocjacji z władzami i doprowadził do jego zakończenia bez rozlewu krwi.

Po powstaniu NSZZ „Solidarność” ziemi raciborskiej, przyjął obowiązki jej kapelana. W maju 1981 roku był współorganizatorem Mszy św. za ojczyznę na stadionie OSiR pod przew. ks.bp. Antoniego Adamiuka z udziałem ok. 25 tys. mieszkańców.

Śp. ks. prał. Stefan Pieczka nie bał się głosić z ambony prawdę,mimo ciągłej inwigilacji i wezwań przez SB i władze miasta. Jego otwartość na każdego człowieka bez względu na światopogląd,pomagała mu w nawiązywaniu kontaktów z wszystkimi. Potrafił zjednywać ludzi do siebie i Kościoła. Znał języki włoski, angielski i niemiecki. To  było bardzo przydatne w  kontaktach z gośćmi zagranicznymi. Plebania była otwarta  i gościnna dla każdego.

Był kapłanem bogatym w wiedzę szczególnie z historii Kościoła. Należał do duszpasterzy gorliwych, skromnych i roztropnych. Podejmował wszystkie wezwania dla dobra parafii i społeczeństwa. Ciągle powtarzał: „nieobecni nie mają racji”, „błędów nie popełniają ci którzy nic nie robią”  i „bądźcie wszędzie tam gdzie decydują się wasze losy bo inaczej inni będą decydować o was”. Za to był doceniany i bardzo lubiany nie tylko przez parafian.

Mimo trudnej operacji kości twarzy a potem niespodziewanych przerzutów nowotworowych i cierpienia, do  ostatnich chwil przed agonią starał  się wykonywać powierzone mu zadania. To było budujące dla ludzi z otoczenia. Zmarł  19 czerwca 1991 roku w klasztorze Annuntiata, gdzie przebywał przez ostatnie tygodnie swego życia pod troskliwą opieką sióstr Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha  Świętego.

Ogromne rzesze raciborzan i gości  odprowadzały Go  z raciborskiego Rynku na cmentarz Jeruzalem pod przewodnictwem ks. bp. Alfonsa Nossola. W pierwszą rocznicę śmierci przed kościołem farnym z inicjatywy KIK postawiono tablicę pamiątkową a w latach późniejszych skwerowi wokół kościoła nadano imię ks. prał. Stefana Pieczki.Za patrona przyjęła Go Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu. Przed kilku laty Wydano książkę o życiu i działalności ks. prał. Pieczki pt. „Przerwany bieg” autorstwa Ryszarda Frączka. Mimo upływu czasu wiele osób jeszcze dziś o nim pamięta,także w modlitwie.

K.N.

- reklama -

3 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here