Afrykański Pomór Świń. Należy zachować ostrożność

Choroby zwierzęta

We wschodniej części Republiki Czeskiej w odległości około 90 km od granicy z Polską potwierdzono wystąpienie dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń. 

- reklama -

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje, że potwierdzono wystąpienie dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w kraju zlińskim (miasto Zlin), położonym we wschodniej części Republiki Czeskiej w odległości około 90 km od granicy z Polską (28 czerwca).

Czeskie władze weterynaryjne ustanowiły obszar sanitarny o promieniu 10 km, w którym znalazły się gospodarstwa utrzymujące około 5 tys. szt. świń.

Ze względu na stosunkowo niewielką odległość pomiędzy wymienionymi przypadkami a terenem naszego powiatu, w znacznym i realnym stopniu wzrosło zagrożenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń.

Stąd Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina o konieczności przestrzegania przez hodowców i producentów zasad szeroko pojętej bioasekuracji m.in. takich jak:

· bezwzględne przestrzeganie zakazu skarmiania świń „zlewkami”;

· niewpuszczanie na teren gospodarstwa/budynków inwentarskich osób postronnych;

· odpowiednie zabezpieczenie gospodarstwa uniemożliwiające kontakt świń z dzikami;

· stosowanie odzieży ochronnej;

· wystrzeganie się przez hodowców udziału w polowaniach;

· zabezpieczenie ściółki i paszy tak, aby nie miały do nich dostępu zwierzęta dziko żyjące;

· bezwzględne przestrzeganie przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz w zakresie przemieszczania świń pomiędzy stadami, targami, punktami skupów.

Hodowca powinien codziennie wnikliwie obserwować swoje stado świń, włącznie z oceną ich apetytu i objawów gorączki, a w przypadku stwierdzenia zwiększonych zachorowań i padnięć świń, natychmiast zawiadomić właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W odniesieniu do myśliwych bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na:

· niepozostawianie „patrochów” w lesie po zakończeniu polowania;

· przestrzeganie zasad higieny i dezynfekcji sprzętu łowieckiego, pojazdów – zwłaszcza w przypadkach przewożenia nimi tusz dzików, trofeów myśliwskich;

· lekarze weterynarii uczestniczący w polowaniach powinni unikać wizytowania ferm w czasie min. 48 godzin od polowania;

· niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o znalezieniu każdego padłego dzika (lub odstrzale dzika wykazującego objawy chorobowe lub zmiany anatomopatologiczne stwierdzane pośmiertnie).

Należy pamiętać także o obowiązku zgłaszania każdego padłego dzika (także poza obwodami łowieckimi) – również sztuk zabitych w wyniku wypadków komunikacyjnych, w związku z koniecznością pobrania od nich prób monitoringowych w kierunku ASF.

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here