Rafako zamierza pozyskać 150-180 mln zł z emisji akcji

Oczyścić i rewitalizować. Rafako angażuje się w innowacje w energetyce
Oczyścić i rewitalizować. Rafako angażuje się w innowacje w energetyce

Raciborska spółka zawarła list intencyjny z Polskim Funduszem Rozwoju i i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN o woli współpracy w celu realizacji wspólnych strategicznych projektów i ewentualnych inwestycjach. Rafako przymierza się ponadto do emisji nawet do 42,5 mln nowych akcji.

- reklama -

Rafako zawarło list intencyjny z Polskim Funduszem Rozwoju (Polski Fundusz Rozwoju to polska, państwowa spółka strategiczna oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju) i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN. W dokumencie PFR wyraził wolę podjęcia współpracy w celu realizacji z Rafako wspólnych strategicznych projektów, a FIPP FIZ AN wyraził wolę rozmów o inwestycji w Rafako – podała spółka w komunikacie. Jak jednak zaznaczono w liście intencyjnym, w chwili jego podpisania zakres, cel oraz stopień zaangażowania FIPP FIZ AN nie zostały określone pomiędzy stronami, a wszystkie dotychczasowe ustalenia mają charakter „ogólny i niewiążący”.

– To bardzo istotne wydarzenie w rozwoju naszej firmy. Jestem przekonana, że współpraca oraz – jak mam nadzieję – potencjalne zaangażowanie tak silnych partnerów finansowych przyczyni się do osiągnięcia założonych przez nas celów biznesowych. Sprawi, że jako polska spółka będziemy konkurencyjni nie tylko w Europie ale również na świecie. Warto podkreślić, że już dzisiaj Rafako odgrywa istotną rolę przy dostosowaniu polskich zakładów energetycznych do nowych unijnych wymogów BAT, czy modernizacji bloków węglowych – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Rafako.

– Podpisaniem porozumienia chcemy rozszerzyć współpracę Grupy PFR z Rafako wzmacniając firmę w realizacji strategii rozwoju. Jako Grupa PFR udostępniamy takim firmom jak Rafako możliwość pozyskania kapitału, ubezpieczenia eksportu, czy wsparcia ekspansji zagranicznej. Wierzymy, że Rafako może z powodzeniem zaistnieć na rynkach zagranicznych, takich jak Indonezja, Kazachstan, Bałkany czy Zatoka Perska. Rozwój przedsiębiorczości to jeden z priorytetów tzw. Planu Morawieckiego oraz Grupy PFR. Współpraca z Rafako jest jednym z przykładów wspierania przez instytucje rozwojowe ponad 100 tys. firm w realizacji ich strategii wzrostu – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Rafako informuje ponadto, iż analizuje możliwe źródła finansowania, włącznie z poszukiwaniem inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem w zamian za akcje spółki. O emisji nawet do 42,5 mln nowych akcji z zachowaniem prawa poboru (akcjonariuszy posiadających walory Rafako na dzień 30 października) ma zadecydować walne zgromadzenie zwołane na 29 sierpnia. Z szacunków zarządu wynika, iż spółka w ten sposób może pozyskać od 150 do nawet 180 mln zł. „W celu umożliwienia dalszego stabilnego rozwoju poprzez pozyskanie nowych rynków geograficznych i produktowych oraz zwiększenia konkurencyjności spółki na rynku dla wykorzystania otwierających się przed nią perspektyw, m.in. wdrożenie unijnych konkluzji BAT czy sprzedaż innowacyjnych produktów, zarząd niniejszym ocenia, że niezbędnym jest dokapitalizowanie spółki” – napisano w komunikacie.

Właściciel Rafako, PBG, kontrolujący większościowy pakiet 50% + 1 akcja, dopuszcza sprzedaż praw poboru nowo emitowanych akcji na rzecz innego zainteresowanego inwestora bądź inwestorów. W ten sposób PBG mógłby zmniejszyć zobowiązania, jakie na niej ciążą z tytułu wyemitowanych obligacji.

PBG zastrzega sobie również, że emisja w Rafako może dojść do skutku pod warunkiem uzyskania przez PBG, pozostającego głównym akcjonariuszem RAFAKO, zgody na transakcję w ramach Wspólnego Stanowiska Obligatariuszy, o które PBG zamierza wystąpić. Udział PBG w związku z planowaną transakcją nie spadnie poniżej 33%.

– Dokapitalizowanie Rafako przez PBG nie jest możliwe z uwagi na wypełnianie zobowiązań wynikających z zawartego układu. Niemniej jednak rozumiemy potrzebę zabezpieczenia środków przez Rafako na realizację zakładanej strategii. To jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów. – powiedział Jerzy Wiśniewski, prezes zarządu PBG S.A. a zarazem Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafako S.A.

Pomimo utraty kontroli kapitałowej, w przypadku dojścia do skutku emisji, PBG S.A. nadal pozostanie głównym akcjonariuszem Rafako i będzie miała istotny wpływ na realizowaną strategię raciborskiej spółki. W związku z pojawiającymi się możliwościami Rafako ma szansę na zdobycie kolejnych istotnych kontraktów i zwiększenie swojej konkurencyjności, co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na budowanie wartości spółki dla jej akcjonariuszy.

/ps/

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here