Urząd Gminy Nędza informuje o zmianach w programie „Rodzina 500+”

Od 1 sierpnia wchodzą w życie nowe zasady dotyczące programu „Rodzina 500+”, a co za tym idzie, należy wypełnić nowy wniosek.

Główne założenia się nie zmieniają. Warunkiem otrzymania 500 zł miesięcznie jest posiadanie co najmniej dwójki niepełnoletnich dzieci. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin, których dochód wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę wsparcie przysługuje opiekunom również na pierwsze dziecko, nawet jeśli jest jedynakiem.

- reklama -

Inaczej wyglądają kryteria dochodowe w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Tutaj świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko od 1200 zł netto na członka rodziny. Na nowy okres rozliczeniowy rokiem bazowym do wyliczenia dochodu jest rok 2016.

Tymczasem część świadczeniobiorców w nowym okresie rozliczeniowym czekają nowe obowiązki. – Chodzi m.in. o deklarowanie samotnego wychowywania dziecka – informuje Elżbieta Żurek z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.

Osoby, które deklarują, że samotnie wychowują dzieci, by otrzymać świadczenie, będą musiały mieć zasądzone alimenty. Oznacza to, że muszą w sądzie złożyć wniosek o powództwo alimentacyjne. Jeśli składający wniosek nie dołączy dokumentu, zostanie wezwany raz jeszcze do jego złożenia w terminie 3 miesięcy. Bez potwierdzenia sądowego świadczenie przepadnie.

Ministerstwo chce także ograniczyć sytuacje, w których wnioskodawca utraci dochód, a po 3 miesiącach uzyska go ponownie u tego samego pracodawcy.

Zmiany będą także dotyczyć osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym. W ich przypadku wprowadzono wymóg dołączenia do wniosku o pieniądze z 500 plus zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku poprzedzającym rok uzyskania świadczenia.

Więcej szczegółów a także wzór nowego wniosku dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/ . Wnioski na nowy okres rozliczeniowy programu 2017/2018 można składać od 1 sierpnia do 31 października.

Od 1 kwietnia 2016 roku w gminie Nędza w programie uczestniczyło 419 rodzin, złożono 459 wniosków, a liczba objętych programem dzieci wyniosła 638.

/publ. AP

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here