Nędza: Dzieci do szkół dowiezie PKS Racibórz

Nędza, PKS Racibórz: Bezpłatny dowóz uczniów do szkół

PKS z Raciborza był jedynym przedsiębiorstwem, które wzięło udział w ogłoszonym przez Gminę przetargu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, samorządy mają obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci do placówek oświatowych (lub zwrotu kosztów przejazdu publicznym transportem) w przypadku, gdy droga dziecka do najbliżej położonego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 kilometry; do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza 3 kilometry (w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych) lub przekracza 4 kilometry (w przypadku uczniów klas starszych).

Bezpłatnym dowozem w Gminie Nędza w roku szkolnym 2017/2018 objętych będzie w sumie 147 uczniów. Autobusy będą dowozić dzieci z okolicznych sołectw: Ciechowic, Zawady Książęcej, Babic, Górek Śląskich, Nędzy-Trawniki oraz Łęgu.

- reklama -

Uczniów, podobnie jak do tej pory, do szkół dowozić będzie raciborski PKS, który jako jedyny przystąpił do ogłoszonego przez gminę przetargu. Przedsiębiorstwo zaproponowało kwotę 157.018,00 zł.

Gmina zapewni uczniom transport nie tylko do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy, ale też placówek edukacyjnych w Raciborzu: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Osób Niesłyszących i Słabosłyszących, Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Królewskiej oraz Szkoły Podstawowej z klasami integracyjnymi przy ul. Cecylii, Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rzeźniczej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

publ. /k/
Fot. SP Wodzisław Śl.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here