Ponad 141 mln zł unijnych funduszy dla firmy TAURON [ZDJĘCIA]

WFOŚiGW w Katowicach: Podpisanie umów z TAURONem

Poczynione dzięki pozyskanym środkom inwestycje mają w znaczący sposób poprawić jakość powietrza w regionie.

W Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Sosnowcu, Czeladzi, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach – to w tych ośmiu miastach zlokalizowane są zakłady, w których realizowane będą projekty ograniczające niską emisję i do których popłyną unijne środki. W sumie zmodernizowanych zostanie 855 węzłów cieplnych, prawie 100 km sieci ciepłowniczej ulegnie modernizacji, a o około 50.000 ton dwutlenku węgla zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych. – To są konkrety – mówi Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- reklama -

Na dofinansowanie ośmiu projektów, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE), 30 sierpnia TAURON Ciepło zawarł umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Program jest częścią projektu Grupy Tauron Oddychaj Powietrzem. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się z udziałem Wojewody Śląskiego, Jarosława Wieczorka.

Celem realizowanego przez TAURON Ciepło programu jest likwidacja emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach, a co za tym idzie – poprawa jakości powietrza w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Wniosek o dofinansowanie Programu Likwidacji Niskiej Emisji w ramach Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 firma TAURON Ciepło złożyła w grudniu 2016 roku.

Łączna wartość środków finansowych przewidzianych na realizację PLNE to około 250 milionów złotych, z czego wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach wyniesie ponad 141 milionów złotych. Dofinansowanie będzie pochodzić ze środków Funduszu Spójności.

Jak wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia, firma już od 2012 roku angażuje się w działania edukacyjne, wskazujące na zagrożenia wynikające z niskiej emisji. TAURON oferuje swoim klientom alternatywę w postaci ciepła sieciowego. Dzięki prowadzonym kampaniom oraz zaangażowaniu organizacji społecznych i władz samorządowych, firma zauważyła rosnące zainteresowanie i poszukiwanie nowych rozwiązań ogrzewania. W tym obszarze jednak wciąż jest wiele do zrobienia, dlatego w 2017 roku TAURON podszedł do problemu systemowo, przygotowując kompleksowy program, ukierunkowany na realizację konkretnych rozwiązań.

W ramach tego, prawdopodobnie, największego w skali regionu przedsięwzięcia, do 2022 roku TAURON Ciepło planuje przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej w ośmiu miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej objętych niską emisją, tj.: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice.

– Bardzo nas cieszy podpisanie tych umów – to oznacza, że nasze działania w kierunku likwidacji smogu na terenie Śląska i Zagłębia mają szanse być jeszcze bardziej intensywne i efektywne. Liczymy na to, że Program Likwidacji Niskiej Emisji uruchomiony przez TAURON Ciepło zachęci naszych odbiorców do ubiegania się o wsparcie finansowe na kompleksową termomodernizację obejmującą instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i ciepłej wody. O środki te mogą się starać wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe – mówi Jacek Uhryn, prezes zarządu TAURON Ciepło.

Tylko w tym roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawarł umowy na ponad 180 milionów złotych na inwestycje o wartości ponad 380 milionów złotych. Unijne fundusze popłynęły już do: Tychów, Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Chorzowa. Podpisywane są również kolejne umowy ze Spółką Ciepłowniczą z Jaworzna na kolejne inwestycje.

Dzięki tym wszystkim działaniom:

– spadnie emisja gazów cieplarnianych (CO2) o ponad 57.000 ton rocznie,
– zmniejszeniu ulegnie roczne zużycie energii końcowej o ponad 280.000 GJ,
– budowie lub modernizacji poddanych zostanie łącznie ponad 120 km sieci ciepłowniczych,
– 35.000 metrów kwadratowych powierzchni budynków doczeka się termomodernizacji.

– Jeśli do tego dołożymy blisko 26 milionów złotych skierowanych do gmin na programy ograniczenia niskiej emisji oraz ponad 4,2 miliona złotych na dofinansowanie wymiany pieców, tzw. „kopciuchów” w ramach naszego programu SMOG STOP, to pokazuje tylko tegoroczny, konkretny wkład Funduszu w kompleksowe rozwiązywanie problemu nadmiernej emisji szkodliwych substancji powstających przy tradycyjnych sposobach produkcji energii cieplnej – mówi Andrzej Pilot, prezes Funduszu.

TAURON Ciepło Sp. z o.o. jest jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: ZW Katowice, ZW Tychy, ZW Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło – pochodzi w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1100 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi ok. 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej to ok. 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.

WFOŚiGW w Katowicach, na mocy umowy z Ministrem Energii, pełni funkcję Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej w zakresie finansowania bezzwrotnego.

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”. 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

Fot. WFOŚiGW w Katowicach
publ. /k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here