Rafako zapowiada grupowe zwolnienia pracowników

rafako
rafako

Redukcja ma objąć maksymalnie 325 osób, czyli 18% stanu zatrudnienia i przynieść spółce ok. 25 mln zł oszczędności rocznie.

- reklama -

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego 17/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w przedmiocie rozpoczęcia kolejnego etapu reorganizacji RAFAKO S.A., informuje o podjęciu w dniu 8 września 2017 r. przez Zarząd Spółki decyzji o redukcji zatrudnienia w Spółce w drodze zwolnień grupowych, przeprowadzonych zgodnie ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Decyzja o uruchomieniu procesu zwolnień grupowych to element kolejnego etapu zmian, których celem jest zbudowanie elastycznej, bardziej efektywnej kosztowo organizacji, dostosowanej do obecnych warunków rynkowych. Proces analityczny prowadzony w ramach kolejnego etapu projektu reorganizacji zakończył się wypracowaniem listy rekomendacji optymalizacyjnych obejmujący, obok obszaru zasobów, także obszar procesów i kosztów stałych. Łączna wartość spodziewanych rocznych oszczędności wynikających z wdrożenia wszystkich rekomendacji ma wynieść, począwszy od drugiego kwartału 2018 roku włącznie, około 25 mln złotych rocznie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:

w dniu dzisiejszym zawiadomił na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach i warunkach planowanego zwolnienia grupowego,

przeprowadzenie redukcji zatrudnienia planowane jest w okresie od dnia zakończenia konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi do 31 marca 2018 roku,

zwolnienia grupowe mają objąć maksymalnie 325 pracowników, co stanowi 18% ogółu zatrudnionych w Spółce według stanu na dzień 30 sierpnia 2017 r,

ostateczna liczba objętych redukcją zatrudnienia pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności będą znane po zakończeniu procesu konsultacji ze związkami zawodowymi,

wyżej wskazane wstępne założenia w zakresie możliwych oszczędności związanych z realizacją procesu zwolnień grupowych zostaną zakomunikowane związkom zawodowym w czasie konsultacji,

na dzień 8 września 2017 r. zostało zaplanowane spotkanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, którego celem będzie formalne rozpoczęcie procesu zwolnień grupowych, którego zakładanym przez Zarząd rezultatem będzie wypracowanie porozumienia, o którym mowa w art. 3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

Spółka planuje zakończyć obecny etap procesu reorganizacji najpóźniej w dniu 31 marca 2018 roku.

raport spółki

/ps/

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Do filozofa, który proponuje wszystkim zakładać firmy.Po pierwsze Wiśniewski Rafako nie zakładał i nie budował.. ani jego ojciec czy dziadek. Przejął (nie kupił za uczciwe pieniądze) firmę w dziwnych okolicznościach od innego „biznesmena” Solorza o 5 nazwiskach. A teraz doprowadza ta firmę do upadku. W jakim celu..? Można się domyślać. Tematem Rafako należy zainteresować wszystkich posłów, i urzędników ministerialnych a także prezydenckich… (pomijając P. Lenartowicz bo ona na takie „pierdoly” raczej nie znajdzie czasu).Prezydenta Raciborza też sobie można POdarować ponieważ nie ma żadnych możliwości. Jest jeszcze szansa by tę firmę uratować. Potencjał jest i możliwości na rynku też. Jedynym rozwiązaniem jest zmiana właściciela. Najlepiej na większościowe udziały spółek energetycznych, które będą miały interes w utrzymywaniu firmy z potrzebneym know how i zapleczem oraz technologiami niezbędnymi do modernizacji energetyki..
    Jest jeszcze szansa na ratunek Rafakowcy

  2. Pracowałem kiedyś w tej fabryce która umiała wypracować wysokie zyski i podzielić je wśród załogi a nie tylko dyrektorów i kierowników. Zresztą w latach siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych
    załoga liczyła ponad 2 tyś. pracowników.Dyrektorów było kilku a nie kilkudziesięciu jak teraz. Sprowadzano rury wysokiej klasy z Japonii do produkcji kotłów. Stąd nie brakowało korzystnych kontraktów. Fabryką zarządzali Raciborzanie oprócz naczelnego który w pewnym okresie dojeżdżał ze Śląska.
    Obecna polityka kadrowa Zarządu i Rady Nadzorczej zmierza do zastąpienia ponad 300 pracowników nowymi technologiami i maszynami. A przecież często jesteśmy informowani przez media o nowych, korzystnych zleceniach. Co mają zrobić zwolnieni w przyszłości? Czy dyrekcja o tym pomyślała? Nie, bo oni w większości pochodzą z importu i guzik ich obchodzi załoga z Raciborza, Gdzie są związki zawodowe?

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here