Współpraca I LO ze szpitalem. W ogólniaku ma powstać klasa medyczna

Współpraca I LO ze Szpitalem w Raciborzu. W ogólniaku ma powstać klasa medyczna
Współpraca I LO ze Szpitalem w Raciborzu. W ogólniaku ma powstać klasa medyczna

I Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu konsekwentnie realizuje nową politykę jakości kształcenia, wzbogacająca ofertę edukacyjną poprzez włączenie w proces dydaktyczny podmiotów zewnętrznych o wysokim stopniu specjalizacji. Po podpisaniu umów o współpracy m.in. ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, udało się pozyskać kolejnego, bardzo ważnego partnera, jakim jest Szpital Rejonowy w Raciborzu.

- reklama -

We wtorek 31 października Dyrektor ZSO nr 1 Marzena Kacprowicz zawarła umowę z Zastępcą Dyrektora Szpitala Elżbietą Wielgos-Karpińską, przewidującą wykłady i warsztaty z udziałem raciborskich lekarzy, możliwość zapoznania się z pracą medyków oraz czynny udział uczniów z „Kasprowicza” w organizowanych przez Szpital zawodach z ratownictwa medycznego. Najważniejszym punktem porozumienia będzie cykl zajęć prowadzonych przez Mariusza Cichonia, wieloletniego ratownika medycznego z Pogotowia Ratunkowego w Raciborzu, posiadającego ogromne doświadczenie zawodowe i umiejętności dydaktyczne. M.Cichoń poszerzy wiedzę uczniów w ramach edukacji dla bezpieczeństwa, nauczanej przez koordynatora tego przedsięwzięcia Bożenę Dworak, o elementy wskazane w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Tematem pozostałych zajęć będą najczęstsze przypadki w których pomoc niosą zespoły ratunkowe działających w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego. Wszystko to będzie miało miejsce już w obecnym roku szkolnym 2017/2018, natomiast bazując na tej współpracy, w przyszłym roku ZSO nr 1 zainicjuje powstanie nowego profilu, czyli klasę medyczną, przygotowująca absolwentów do podjęcia dalszego toku kształcenia w zakresie nauk medycznych i pokrewnych.

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here