I Forum Ekologiczne w Radlinie [ZDJĘCIA]

I Forum Ekologiczne w Radlinie
I Forum Ekologiczne w Radlinie

Forum Firm w Radlinie zaprosiło przedsiębiorców, mieszkańców subregionu oraz przedstawicieli instytucji okołobiznesowych na pierwsze Forum Ekologiczne.

- reklama -

 

9 listopada w Domu Przyjęć Arkadia w Radlinie odbyło się I Forum Ekologiczne. Organizatorem przedsięwzięcia było radlińskie Forum Firm. W programie Forum znalazły się prelekcje: „Smog nasz powszedni” – Janusz Piechoczek koordynator projektu „Wyjście smoga”, „Możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań proekologicznych” – Izabela Czeremcha Z-ca Kierownika Działu Doradztwa, Szkoleń i Marketingu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwój, „Oddziaływanie zakładów na środowisko” – dr inż. Iwona Kłosok-Bazan Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Politechniki Opolskiej, „Pożyteczność pszczół” – Wojciech Czerwiński, „Racjonalne wykorzystanie wody” – przedstawiciel Wodociągów Esox Spółka z o.o., „Budownictwo pasywne” – Tomasz Baron.

W swoim wystąpieniu Janusz Piechoczek – mówił m.in. o negatywnym oddziaływaniu smogu. Wymienił m.in. skutki dla dzieci: – wyższy poziom niepokoju i zachowań depresyjnych, problemy z pamięcią i koncentracją, zmiany anatomiczne w mózgu, obniżenie ilorazu inteligencji, astma oraz skutki dla dorosłych: – przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, udar mózgu, zakrzepica żył, nadciśnienie, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, zwiększone ryzyko samobójstwa, zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera w podeszłym wieku, choroba niedokrwienna serca, bezpłodność, miażdżyca, depresja, rak płuc. Wśród osób najbardziej narażonych na szkodliwe działania zanieczyszczeń powietrza wymienił: osoby cierpiący na choroby dróg oddechowych, na choroby serca, kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze.

– Z szacunków Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że w Polsce z powodu powietrza zanieczyszczonego pyłem zawieszonym umiera rocznie 45 tys. osób. Mieszkańcy polskich miast, oddychając, przyjmują rocznie ilość benzo(a)pirenu odpowiadającą wypaleniu tysięcy papierosów: Katowice – 1711, Kraków – 2082, Zabrze – 2310, Zakopane – 2538, Nowy Sącz – 3279, Rybnik – 3393 (Dane WIOŚ w Krakowie i Katowicach za 2013 rok, Kalkulator papierosowy KAS) – podawał Piechoczek. Mówił również jak ważna jest walka ze smogiem i jak możemy go pokonać. Wspomniał jak istotne są w tej kwestii regulacje prawne – uchwała antysmogowa, ale też informowanie, edukowanie społeczeństwa.

Z kolei Wojciech Czerwiński przekonywał, jak bardzo pożyteczne są pszczoły. – Dzięki pszczołom – zapylanych jest wiele gatunków drzew i krzewów owocowych, warzyw oraz roślin ozdobnych, pozyskujemy wiele gatunków miodów, pozyskujemy pyłek pszczeli, propolis, mleczko pszczele, jad oraz wosk – przypomniał obecnym na Forum. – Prowadząc badania na 30 najważniejszych uprawach (gatunkach) na terenie Unii Europejskiej badacze określili, że działalność pszczół jako zapylaczy tych upraw przynosi wartość gospodarce człowiek rocznie około 5 miliardów euro, z czego 4,3 miliarda przypada na pszczołę miodną – mówił Czerwiński.

W drugiej części Forum odbył się panel dyskusyjny na temat: Czy warto inwestować w ekologię? Nie zabrakło też stoisk tematycznych: Urząd Miasta Radlina – dofinansowanie źródeł odnawialnych, Firma Esox Wodociągi – wszystko o wodzie i nie tylko, Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego – zajęcia na bazie eksperymentów dotyczących ekologii, stoisko programu „Gmina z dobrą energią”, stoisko firmy Nowak certyfikowanej żywności ekologicznej, prozdrowotnej, suplementów diety oraz naturalnych kosmetyków.

I Forum Ekologiczne w Radlinie wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie Funduszu wyniosło ponad 2 tys. zł.

 

Fot. Kamila Kowalska

Krystyna Stanik

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”. 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here