Ubodzy są wśród nas… I Światowy Dzień Ubogich

Po raz pierwszy w niedzielę 19 listopada obchodzony będzie I Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”.

- reklama -

 

W ubiegłym roku na zakończenie Roku Miłosierdzia papież Franciszek ogłosił I Światowy Dzień Ubogich, który będziemy obchodzić tydzień przed niedzielą Chrystusa Króla. Jest to szczególny dzień, przypominający o chrześcijańskim obowiązku udzielania pomocy biednym materialnie i psychicznie, wykluczonym społecznie czy ludziom starszym, samotnym i opuszczonym przez innych. Nie brakuje ich w każdej miejscowości i środowisku.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w naszym kraju ponad 33 tys. osób nie ma domu. Z tego 83,5% stanowią mężczyźni. Mieszkają w Domach Pomocy Społecznej, placówkach dla bezdomnych, schroniskach im. Brata Alberta czy ośrodkach CARITAS. Wielu w okresie zimy wychodzi z różnych opuszczonych ruder i zgłasza się z konieczności do noclegowni. Często mówi się z pogardą o tych ludziach i twierdzi, że sami są sobie winni. Nie znane nam są losy tych biedaków. Ludzie wierzący szczególnie nie powinni zapominać o zasadzie „kochaj bliźniego swego jak siebie samego”.

Często ludzie ukrywają swoją biedę. Zasiłki pomocy społecznej mogą nie wystarczyć na podstawową żywność, utrzymanie i lekarstwa. Dlatego powinniśmy się zainteresować dyskretnie takimi ludźmi w naszym otoczeniu, doradzić, pomóc materialnie jeśli to konieczne i modlić się za nich.

W niedzielę Światowego Dnia Ubogich w wielu miejscowościach odprawiane będą msze św. w intencji przeżywających biedę, odbędą się np. poczęstunki gorącymi posiłkami pod namiotami lub w jadłodajniach, koncerty charytatywne na rzecz Caritasu. W podziemiach warszawskiego kościoła przy ul. Miodowej cały dzień wydawane będą posiłki. Spotkanie uświetni koncertem raciborska wokalistka Magda Frączek. Mimo zwiększonej pomocy państwa na rzecz ubogich to potrzebujących naszej, codziennej pomocy nie brakuje. I Światowy Dzień Pomocy Ubogim ma nam o tym przypominać.

Fot. materiały prasowe org.

K.N.

- reklama -

4 KOMENTARZE

  1. Wydaje się, tematyka dot. ubóstwa nie jest w sferze zainteresowania społecznego.
    Nawet w kościele o tym dniu nie mówiono, chociaż został on ogłoszony przez papieża Franciszka.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here