Oferta pracy w raciborskim magistracie

Oferta pracy w Urzędzie Miasta Racibórz
Oferta pracy w Urzędzie Miasta Racibórz

Urząd Miasta Racibórz ogłosił nabór na stanowisko podinspektora ds. przedsiębiorczości w Referacie Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju.

- reklama -

 

W raciborskim magistracie trwa nabór na stanowisko podinspektora ds. przedsiębiorczości w Referacie Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju. Jakimi rzeczami zajmuje się taki pracownik? Jest on odpowiedzialny przede wszystkim za opracowanie i monitoring programu wspierania przedsiębiorczości, upowszechnienie informacji o narzędziach wsparcia ze strony samorządu dla przedsiębiorców, współpracę z organizacjami zajmującymi się sprawami gospodarczymi, inicjowanie działań rozwijających przedsiębiorczość w mieście, koordynację aktywności Ośrodka Współpracy Gospodarczej. Urzędnik zatrudniony na tym stanowisku wykonuje ją w 80 procentach w biurze. Jest to praca w pełnym wymiarze czasu. Osoby, które są zainteresowane pracą jako podinspektor w referacie, powinny legitymować się wyższym wykształceniem. Dodatkowym atutem będzie dla kandydatów ukończenie studiów na kierunku administracja, prawo lub ekonomia i dwuletni staż pracy. Wśród dodatkowych wymagań, które stawiane są osobom zainteresowanym pracą w referacie jest także doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania zadań zleconych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wszystkie wymagania stawiane kandydatom, zakres obowiązków na tym stanowisku oraz listę wymaganych dokumentów znaleźć można w ogłoszeniu, które publikujemy poniżej oraz w zakładce strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Praca w Urzędzie”. Termin składania ofert mija 4 grudnia.

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here