Wręczenie medali im. Ks. Prałata Stefana Pieczki

Ks. Pieczka
Ks. Pieczka

Kapituła medalu im. Ks. Prałata Stefana Pieczki zaprasza na koncert Leopolda Twardowskiego, podczas którego zostaną wręczone medale im. Ks. Prałata Stefana Pieczki.

- reklama -

 

11 grudnia o godz. 18.30 w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 odbędzie się koncert Leopolda Twardowskiego, podczas którego zostaną wręczone medale im. Ks. Prałata Stefana Pieczki. Wstęp wolny.

 

Stefan Pieczka (1932–1991)

Kapłan, duchowy przywódca. Urodził się 25.12.1932 r. w Bytomiu-Miechowicach. W wieku 24 lat kończy Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu, gdzie otrzymuje święcenia kapłańskie. Zostaje wikarym w Zabrzu, a następnie proboszczem w Kietrzu i Raciborzu. W latach późniejszych kontynuuje naukę na KUL-u, zdobywając tytuł magistra historii Kościoła. Ks. Pieczka miał dar zjednywania sobie ludzi. Jego duszpasterstwo zaczynało się na ulicy, a kończyło się w konfesjonale. Tworzył pomosty dialogu pomiędzy ludźmi różnych kultur. Otaczał opieką prześladowanych w stanie wojennym. U jego boku rozwijało się wiele grup, wspólnot. W 1980 roku ulega ciężkiemu wypadkowi samochodowemu. Naznaczony cierpieniem, szczególną troską otacza chorych i cierpiących. W roku 1985 otrzymuje tytuł Prałata Jego Świątobliwości. Mawiał: „Błędów nie robią ci, co nic nie robią”. Umiera przedwcześnie po długiej i ciężkiej chorobie 19.06.1991 r. Był ojcem miasta i jego mieszkańców, oddając im najcenniejszy dar – trud i ofiarę swojego życia.

Testament

Chciałbym jeszcze żyć. Ale skoro taka jest wola Boża, idę pełnić wolę Bożą. Chcę podziękować za wieloraką dobroć Bożą:
a) za łaskę życia i wychowania w rodzinie na wskroś religijnej;
b) za łaskę wezwania do Kościoła, a jeszcze bardziej za łaskę powołania do świętego kapłaństwa. Zawsze chciałem służyć Bogu w małym maryjnym kościele na wiosce, nigdy nie śniła mi się tak zabytkowa świątynia w centrum Raciborza.

Kapłaństwo pozwoliło mi tylokrotnie sprawować Eucharystię i inne święte czynności kapłaństwa. Mogłem zwłaszcza często służyć ludziom w Sakramencie Pokuty, odpuszczać im winy i dobrze radzić na rozstajnych drogach.

Wdzięczny jestem Bogu za zawsze chętnych parafian, zarówno u św. Franciszka w Zabrzu, w Kietrzu, jak i tu, w kościele farnym w Raciborzu. Byłem naprawdę autentycznie szczęśliwy na wszystkich kapłańskich placówkach.

Do swoich parafian zza grobu kieruję apel: Niech wszystkie Boże przykazania będą na zawsze busolą Waszego postępowania. Zachowujcie wierność głosowi Kościoła, bo on chce jedynie Waszego dobra. Dziękuję za wszystkie dobre chwile wśród Was przeżyte. Bóg mi świadkiem, jak bardzo mylili się ci, którzy posądzali mnie o nastawienie fanatyczne zarówno w kierunku Niemiec, jak i Polski.

Za sprawione zgorszenie gorąco przepraszam. Nie chciałem być zgorszeniem. Przepraszam za braki w wykształceniu, za niedouczenie w poznaniu współczesnej teologii, za mało hojności wobec potrzebujących i za małe zaangażowanie w Wasze potrzeby. Przyrzekam nadal co dnia pamiętać o wszystkich żyjących i zmarłych, poleconych mej kapłańskiej pieczy…

Z „Panem Bogiem!” – do wiecznego zobaczenia w domu Ojca.

Wasz ks. Stefan Pieczka

 

Regulamin Kapituły Medalu im. Ks. Stefana Pieczki
UNITAS IN VERITATE

Chcielibyśmy, żeby nagroda ta była wyrazem naszego uznania dla tych, którzy nie uciekając od współczesności mają odwagę szukać porozumienia, budować pomosty, wykraczać poza stereotypy i przyzwyczajenia. Dialog przeszłości ze współczesnością i, w pewnym sensie, z przyszłością, dialog międzyludzki, wreszcie dialog człowieka z Bogiem.

– Medal jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za szczególne osiągnięcia na polu działalności dobroczynnej, społecznej przyczynia się do podkreślenia wartości wpisanych w człowieka.

Kapitułę Medalu im. ks. Stefana Pieczki powołali: Jan Cieślak , Ryszard Frączek, ks. Ginter Kurowski, Janusz Nowak, Jolanta Rabczuk, Roman Wielecki, Czesław Sepioło, Adam Szecówka, ks. Jan Szywalski, ks. Marian Żagan.

Skład członków Kapituły powiększa się o laureatów Medalu.

Kapituła rokrocznie w czerwcu będzie przyznawała Medale imienia księdza Stefana Pieczki.

Medal jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za szczególne osiągnięcia na polu działalności dobroczynnej, społecznej, naukowej i przyczynia się do podkreślenia wartości wpisanych w człowieka.

Medal może być nadawany polskim i zagranicznym osobom fizycznym lub instytucjom i stowarzyszeniom, po uprzednim wyrażeniu przez nie zgody na kandydowanie.

Medal ma kształt owalny, jego średnica wynosi 7 cm, jest pozłacany. Na awersie przedstawia podobiznę ks. Stefana Pieczki z napisem: UNITAS IN VERITATE KSIĄDZ STEFAN PIECZKA 1932-1991, na rewersie znajduje się wygrawerowane imię i nazwisko osoby wyróżnionej oraz kolejny numer Medalu.

Medale podlegają ścisłemu zarachowaniu.

Kapituła wybiera ze swego grona przewodniczącego i powołuje sekretarza.

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Kapituły nie rzadziej niż raz w roku.

O przyznaniu Medalu decyduje bezwzględna większość głosów członków Kapituły, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

Wręczenie Medalu wraz z dyplomem jest poprzedzone uroczystą prezentacją zasług laureata w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tego aktu.

Sekretarz Kapituły prowadzi księgę ewidencyjną osób, instytucji, stowarzyszeń, którym nadano Medal.

Członkowie Kapituły pełnią swe funkcje honorowo.

Decyzje Kapituły nie podlegają zaskarżeniu.

Zobacz również: Cztery medale im. Ks. Stefana Pieczki – 2016

publ. /j/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here