Starosta szuka lekarzy, którzy wystawią akt zgonu

Starosta szuka lekarzy, którzy wystawią akt zgonu
Starosta szuka lekarzy, którzy wystawią akt zgonu

Starosta raciborski Ryszard Winiarski ogłosił zapytanie ofertowe z zakresu wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu raciborskiego w latach 2018 – 2020. Oferty należy składać w terminie do 28 grudnia br. do godz. 12:00.

- reklama -

Szczegóły oferty dostępne są pod adresem:
http://www.bip.powiatraciborski.pl/aktualnosci_ogloszenia/index/Zapytanie-ofertowe-z-zakresu-wystawiania-kart-zgonu-w-latach-2018-2020/idn:576.html

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wystawianiu kart zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 912) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz. U. Nr 39, poz. 202). 2. Usługa, która będzie zlecona przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy do wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie są zobowiązane inne osoby zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia, o których mowa w pkt 1.

Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Raciborskiego, na podstawie wezwania Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:

1. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) posiada status podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą i zapewni całodobowy dyżur lekarza, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia, b) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638ze zm.) oraz zapewni całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia;

2. zapewnia całodobową dostępność numeru telefonicznego, pod którym Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu będzie mogła dokonywać przez całą dobę zgłoszeń o konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia przez więcej niż jeden podmiot leczniczy lub osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, na podstawie oddzielnych umów zawartych z każdym z wybranych Wykonawców.

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here