Gminny zespół kryzysowy sprawdzał, jak Racibórz jest przygotowany do zimy

Obradował gminny zespół kryzysowy. Sprawdzili jak Racibórz jest przygotowany do zimy
Obradował gminny zespół kryzysowy. Sprawdzili jak Racibórz jest przygotowany do zimy

Stan przygotowania Miasta Racibórz do działania na wypadek intensywnych opadów śniegu oraz niskich temperatur był tematem posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W obradach 12 grudnia udział wzięli przedstawiciele miejskich służb, inspekcji i instytucji, a także przedsiębiorstw, w tym: Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka dla Osób Bezdomnych Arka. N, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwa Komunalnego, Miejskiego Zarządu Budynków, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa oraz urzędnicy.

- reklama -

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia tematu działań w zakresie niesienia pomocy osobom potrzebującym i bezdomnym w okresie zimowym. Działania te realizuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze strażą miejską, pożarną i policją, prowadząc m. in. monitoring miejsc, w którym mogą przebywać osoby potrzebujące schronienia oraz całodobową infolinię, pod którą przyjmowane są zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych. Pomoc i schronienie bezpośrednio udzielane są potrzebującym w Ośrodku ARKA. N.

Podczas posiedzenia Zespołu służby miejskie, inspekcje, straże i podmioty gospodarcze przedstawiły ponadto swój stan gotowości do działań na wypadek wystąpienia dużych mrozów i obfitych opadów śniegu. Zagrożeniem wskazywanym najczęściej przez służby jest możliwość wystąpienia przerw w dostawie prądu. Zasady współdziałania ze służbami kryzysowymi na wypadek awarii sieci ciepłowniczej omówił podczas spotkania Piotr Nowicki, przedstawiciel PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. Dla ZWiK newralgiczną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez odbiorców, zwłaszcza wodomierzy. PK odpowiedzialne za utrzymanie zimowe dróg miejskich poinformowało o pełnej gotowości, m. in. przygotowanym taborze i zabezpieczeniu na już 350, a docelowo 500 ton soli. Problemem mogą być braki kadrowe wśród kierowców. Swoje zapasy piasku i soli ma także MZB, które jak co roku dla sprawnego przeprowadzenia „akcji zima”, szkoli pracowników, zabezpiecza umowy z przedsiębiorcami posiadającymi zwyżki samochodowe w celu odśnieżania dachów i usuwania sopli lodu, a także prowadzi całodobowe pogotowie techniczne, które reaguje w sytuacji zagrożenia. Dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej kluczowy jest monitoring rzeki Odry. W gotowości do realizacji swoich działań są powiatowe komendy: straży pożarnej i policji. Do zimy przygotowane są także szkoły. Na bieżąco jest monitorowana sytuacja w gospodarstwach rolnych.

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here