Oferta pracy w Biurze Rady Miasta

Oferta pracy Rada Miasta Racibórz
Oferta pracy w Biurze Rady Miasta Racibórz. Fot. UM Racibórz

Do 5 stycznia kandydaci zainteresowani podjęciem pracy w raciborskim magistracie na stanowisku referent ds. obsługi Rady Miasta mogą składać dokumenty aplikacyjne.

- reklama -

 

Miasto Racibórz prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi Rady Miasta w Biurze Rady Miasta.

Wymagania 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom to: wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne i 2 letni staż pracy, lub wykształcenie wyższe na kierunku administracja, politologia lub prawo. Kandydaci muszą ponadto posiadać: obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku referenta ds. obsługi Rady Miasta należeć będzie: prowadzenie obsługi organizacyjnej i technicznej Komisji Rady Miasta, obsługi kancelaryjno-biurowej Biura Rady Miasta, prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków zgłaszanych przez radnych (wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami) i ich udostępnianie, obsługa kancelaryjna Rady Seniorów, sporządzanie comiesięcznych wykazów należnych diet radnych a także realizacja spraw dotyczących petycji składanych do Rady Miasta i spraw dotyczących dyżurów radnych.

Nabór trwa do 05.01.2018 r.

publ. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here