Marka Racibórz. Pomoże uwolnić energię miasta?

Marka Racibórz. Pomoże uwolnić energię miasta?
Marka Racibórz. Pomoże uwolnić energię miasta?

Zagadnienia brandingu dzisiaj są obecne już nie tylko na spotkaniach działów marketingu wielkich korporacji. Swoją „markę” chcą i coraz częściej tworzą także gminy, powiaty i województwa. Również Miasto Racibórz podjęło decyzję o wypracowaniu własnej marki. Będzie ona – z jednej strony nośnikiem tożsamości mieszkańców, którzy są naturalnymi, pierwszymi ambasadorami miasta i jego marki; – z drugiej strony punktem wyjścia dla sprawnych działań w zakresie turystyki, promocji, komunikacji i rozwoju Raciborza.

- reklama -

Po co marka?

Samorząd jest dużo bardziej złożonym organizmem i zjawiskiem niż firma, czy produkt, a budowanie marki to coś więcej niż wypracowanie nowego loga i hasła dla miasta. Miasto Racibórz przy pomocy zewnętrznej firmy, na podstawie przeprowadzonych przez nią specjalistycznych badań, analiz i konsultacji wypracuje koncepcję, na bazie której stworzone zostaną spójne systemy: identyfikacji miasta, komunikacji i zarządzania marką. Pozwoli to na prowadzenie przemyślanych i uporządkowanych działań w zakresie rozwoju, promocji, komunikacji miasta i budowaniu dumy i wspólnoty jego mieszkańców.
O projekcie

Za stworzeniem marki miasta kryje się drabina działań: od określenia tożsamości miasta począwszy, poprzez stworzenie koncepcji marki, określenie wizji i misji, następnie opracowanie spójnego systemu wizualnego miasta oraz systemu komunikacji na wdrożeniu tych wypracowanych efektów kończąc. Chodzi o umiejętne i wyraziste wyeksponowanie prawdziwej i autentycznej osobowości miasta. Wypracowaniem koncepcji Marki Raciborza zajmuje się firma Synergia z siedzibą w Lublinie. Firma odpowiedzialna była za realizację podobnych projektów dla miast: Lublin, Hajnówka, Bydgoszcz,Kazimierz Dolny, czy Euroregionu Carpathia.

Jak realizowany jest projekt?

Projekt został podzielony na dwa etapy badawcze i etap koncepcyjny.

Etap I – badawczy

Pierwsza analityczny etap realizacji projektu polega na zebraniu i zdiagnozowaniu informacji na temat obecnego wizerunku Raciborza oraz unikalnych doświadczeń miasta. W jego ramach przeprowadzana jest analiza kluczowych informacji pochodzących z miejskich strategii, programów, raportów, baz statystycznych i innych dokumentów.

Etap II – badawczy

W drugiej badawczej fazie projektu przeprowadzana jest analiza tożsamościowa oparta na kilkudniowych warsztatach wewnętrznych, pogłębionych wywiadach i konsultacjach z mieszkańcami poprzez media społecznościowe.

Etap III – koncepcyjny

Etap ten obejmuje opracowanie dokumentu Koncepcji Marki Raciborza zawierającego: pozycjonowanie marki, profile odbiorców, propozycje wartości marki oraz jej unikalną ideę. W dokumencie wskazane zostaną rekomendacje komunikacyjne dla Raciborza obejmujące cele, styl i narzędzia komunikacji i promocji. Dokument zawierać będzie ponadto rekomendacje w zakresie zarządzania marką. Koncepcja Marki Raciborza wypracowana zostanie do 31 marca tego roku.
Co dalej?

Kolejnym etapem będzie stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej Raciborza oraz wdrażanie wypracowanej marki przy zastosowaniu rekomendowanych narzędzi.

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj