„AS – Szkolna Akademia Sukcesu” szansą dla uczniów ZSS w Raciborzu

0
„AS – Szkolna Akademia Sukcesu” szansą dla uczniów ZSS w Raciborzu. Fot. ZSS
„AS – Szkolna Akademia Sukcesu” szansą dla uczniów ZSS w Raciborzu. Fot. ZSS

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych będą mieli możliwość uczestniczenia w 25 różnorodnych, specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych.

Od stycznia 2018 r. Szkoła Podstawowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy, należące do Zespołu Szkół Specjalnych, realizują projekt pt. „AS – Szkolna Akademia Sukcesu”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Priorytetu XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Okres realizacji projektu 02.01.2018r. – 31.12.2019r.

- reklama -

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w 25 różnorodnych, specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych, których celem jest zapewnienie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i podniesienie ich zdolności. W projekcie weźmie udział około 140 uczniów placówki oraz ponad 20 nauczycieli, którzy (w ramach projektu) wezmą udział w szkoleniach i kursach doskonalących. W ofercie zajęć projektowych znajdą się m.in. zajęcia doradztwa zawodowego, krawiectwa, ogrodnictwa, terapii ręki, logopedii, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii, informatyki, edukacji przez ruch, Integracji Sensorycznej. Dzięki środkom finansowym płynącym z Unii Europejskiej szkoła podniesie jakość zajęć edukacyjnych, uatrakcyjni zajęcia pozalekcyjne i zwiększy dostęp uczniów do specjalistycznych form wsparcia.

Dzięki projektowi „AS – Szkolna Akademia Sukcesu” szkoła wzbogaci się o wiele nowoczesnych i ciekawych pomocy dydaktycznych. Utworzona zostanie nowoczesna w pełni skomputeryzowana pracowania matematyczna oraz doposażona pracowania nauk przyrodniczych.

Postępy w realizacji projektu „AS – Szkolna Akademia Sukcesu” można śledzić na stronie internetowej szkoły: www.e-zssraciborz.pl.

fot. ZSS
oprac. /kp/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here