Adoracja Krzyża i Bożych Grobów w kościołach [ZDJĘCIA]

3
Adoracja Krzyża i Bożych Grobów w kościołach
Adoracja Krzyża i Bożych Grobów w kościołach

Wielka Sobota to ostatni dzień Triduum Paschalnego. Wierni adorują Groby Pańskie. Zobacz zdjęcia z kościoła Matki Bożej i św. Jakuba na rynku oraz ze Studziennej, Sudoła, Ocic, Pogrzebienia, Kobyli i Krzanowic.

W wielu polskich kościołach Groby Pańskie co roku mają inną oprawę. Usytuowane są w różnych miejscach świątyni: w prezbiterium, na ołtarzu głównym, w nawie bocznej lub na środku kościoła. Czasem spotyka się specjalnie wybudowane kaplice boczne lub kamienne groty z figurami zmarłego i złożonego w grobie Chrystusa. W parafiach raciborskich przyjął się schemat grobu z papierowych głazów i z gipsową figurą Jezusa ułożoną pośród kwiatów, najczęściej w kolorze białym – symbolizującym czystość, odrodzenie i zmartwychwstanie.

- reklama -

fot. Anna Łapka, Dariusz Kawulok, Piotr Wołoszyn
oprac. /kp/

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Bałwochwalstwo to uwielbienie, adoracja, cześć, jaką się otacza bałwana, czyli bożka. Mianem bożka określa się wizerunek, wyobrażenie lub symbol będący przedmiotem takiego kultu, utożsamiany zwykle z jakąś realną lub domniemaną siłą wyższą — nieożywioną (jak siły i twory przyrody) lub obdarzoną życiem (człowiek, zwierzę czy organizacja). Bałwochwalstwu z reguły towarzyszą jakieś tradycje, rytuały i ceremonie.
    Hebrajskie słowa określające bożki często wskazywały na sposób ich wykonania i kompletną bezwartościowość lub wyrażały pogardę. Tłumaczone są m.in. na: „rzeźbiony [lub „ryty”] wizerunek” (dosł. „rzeźba”); „lany posąg [lub „bożek”]” (dosł. „odlew”); „przerażający bożek”; „marny [lub „nic niewarty”] bożek” (dosł. „marność”); „gnojowy bożek”. Greckie słowo eídolon jest najczęściej oddawane jako „bożek”.

  2. (Powtórzonego Prawa 5:8-10) „‚Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku, żadnej postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, albo tego, co jest na ziemi na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. 9 Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania, zsyłającym karę za przewinienie ojców na synów i na trzecie pokolenie, i na czwarte pokolenie, w wypadku tych, którzy mnie nienawidzą, 10 lecz okazującym lojalną życzliwość tysiącznemu pokoleniu w wypadku tych, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Francuski przekład M. Drioux (1884) tak oddaje werset z Wyjścia 34:14: „Bóg domaga się wyłącznej miłości”, tzn. chce, by miłowano tylko Jego, nikogo innego. Jezus potwierdził to w swej odpowiedzi na pytanie Żyda, który próbował wystawić go na próbę (Mt 22:37).

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here