Wokół zbiornika Racibórz Dolny powstanie ścieżka rowerowa?

Budowa zbiornika Racibórz Dolny. Wizyta przedstawicieli Banku Światowego

Prezydent Mirosław Lenk zaakcentował propozycję budowy ścieżki rowerowej, która w pewien sposób miałaby stanowić „rekompensatę ekologiczną” za zmiany, jakie budowa inwestycji spowodowała w jej otoczeniu.

U wrót miasta Raciborza powstaje jeden z największych zbiorników przeciwpowodziowych w naszym kraju. Kwestie związane z budową zbiornika Racibórz Dolny były już przedmiotem spotkania prezydenta miasta z Dyrektorem RZGW w Gliwicach Łukaszem Lange, Dyrektorem Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły Witoldem Krochmalem oraz Pełnomocnikiem Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Wdrażania Projektu Zbiornik Racibórz Dolny Augustynem Bombałą. Ostatnio temat inwestycji poruszany był ze współfinansującym jej realizację Bankiem Światowym.

- reklama -

– Podczas wizyty przedstawicieli Banku Światowego, Prezydent podkreślał, że budowie zbiornika, który jest niezwykle ważny dla mieszkańców Raciborza, bo zabezpiecza ich przed traumą powodzi, powinny towarzyszyć także działania towarzyszące. Mirosław Lenk akcentował propozycję budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika, która w pewien sposób stanowiłaby pewną „rekompensatę ekologiczną”, ponieważ inwestycji towarzyszą zmiany w naszym otoczeniu. Prezydent powołał się nie tylko na znaczące oczekiwania społeczne w tej sprawie, ale także na korespondencję budowy ścieżki z celami Banku Światowego oraz możliwość stworzenia sieci komunikacji rowerowej z sąsiadującymi gminami – wyjaśnia raciborski magistrat. Prezydent miasta podkreślił też otwartość partnerów, takich jak Wody Polskie, na współpracę w tym temacie.

Budowa zbiornika Racibórz Dolny - misja Banku Światowego

————-

Bank Światowy to jedna z najważniejszych globalnych instytucji finansowych. Jest to finansowe narzędzie Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzięki któremu możliwe jest udzielanie wsparcia na realizację inwestycji kluczowych dla zrównoważonego rozwoju całej naszej planety. Umożliwia on np. zaciąganie długoterminowych, preferencyjnych pożyczek, różnego rodzaju dotacji oraz innych instrumentów finansowych dla działań związanych z takimi sferami życia społecznego jak ochrona zdrowia, ekologia, bezpieczeństwo, edukacja.

Do celów Banku Światowego należą m.in. przeciwdziałanie ubóstwu oraz promocja podziału dobrobytu w zrównoważony sposób. Bank finansuje także potężne inwestycje nakierowane na zabezpieczenie ludności przed katastrofami naturalnymi.

publ. /k/
Fot. UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here