Program Pilotażowych Praktyk Zawodowych w PWSZ w Raciborzu [ZDJĘCIA]

Instytut Neofilologii PWSZ w Raciborzu zakończył I etap programu Pilotażowych Praktyk Zawodowych
Instytut Neofilologii PWSZ w Raciborzu zakończył I etap programu Pilotażowych Praktyk Zawodowych

Pierwsza grupa studentów kierunku filologia uczestniczących w projekcie praktyk pilotażowych zakończyła z sukcesem swój udział w programie.

Instytut Neofilologii PWSZ w Raciborzu zakończył I etap programu Pilotażowych Praktyk Zawodowych. 2 lipca 10-osobowa grupa studentów zaprezentowała swoje osiągnięcia i zadania zawodowe przed komisją Instytutu. Praktyki pilotażowe rozpoczęła już kolejna, 22-osobowa grupa studentów filologii. Wniosek złożony przez dyrekcję Instytutu Neofilologii w ramach V edycji tego programu otrzymał pozytywną ocenę ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, więc od października 2018 roku będzie trwała rekrutacja kolejnej, 10-osobowej grupy studentów chętnych do wzięcia udziału w programie praktyk pilotażowych.

- reklama -

Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt MNiSW zakłada sześciomiesięczne praktyki studenckie, które powstają z połączenia obecnie prowadzonych trzymiesięcznych praktyk obowiązkowych na studiach o profilu praktycznym (zwanych kursowymi) i dodatkowych trzymiesięcznych płatnych praktyk pilotażowych. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie kompetencji studentów raciborskiej filologii o doświadczenie praktyczne, nabywane podczas praktyk w zakładach pracy, biurach tłumaczeń czy też instytucjach kultury, gdzie studenci uczą się, jak wykorzystać znajomość języków obcych w realiach rynkowych. Studentom-praktykantom wypłacane jest miesięczne stypendium w wysokości 2300 zł przez 5 miesięcy. Oprócz bardzo cennego doświadczenia praktycznego, przez cały okres praktyk objętych programem otrzymują oni łącznie ponad 11 tysięcy złotych.

Prymarną ideą programu jest zwiększenie jakości kształcenia praktycznego. Koordynatorom projektu z ramienia Instytutu Neofilologii oraz Biura Praktyk PWSZ w Raciborzu głównie zależy na wzroście praktycznych kompetencji absolwentów kierunku filologia po odbytym stażu w firmach i przedsiębiorstwach mających kontakty z kontrahentami zagranicznymi, biurach tłumaczeń, i instytucjach kultury. Instytut Neofilologii współpracuje tutaj między innymi z Raciborskim Centrum Kultury, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, Studiem Filmowym FanArt, biurem Tłumacza Przysięgłego Języka Niemieckiego Patrycji Tkocz-Stefanowskiej, firmami EMA-Brzezie, SUNEX, Eko-Okna, KolTech czy Planergia. Innymi słowy, praktyki zawodowe w ramach tego projektu służą gruntownemu przygotowaniu naszych studentów do wykonywania zawodu filologa-specjalisty w różnego typu przedsiębiorstwach czy instytucjach.

Program pilotażowej praktyki zawodowej zawiera zakładane efekty kształcenia, co do których stosuje się system punktowy ECTS, które są poświadczone certyfikatem (wydanym przez Biuro Projektu po komisyjnym zaliczeniu praktyki). Istotnym aspektem jest weryfikacja tych efektów, która w projekcie odbywa się za pomocą tzw. „mini-zadań zawodowych”. Szczegółowy program praktyki pilotażowej obrazuje, na jakich stanowiskach pracy mogą być osiągane określone efekty kształcenia, zaś harmonogram – kiedy i jak długo student-praktykant winien wykonywać swoje zadania w poszczególnych miejscach pracy, które są nadzorowane przez zakładowego opiekuna praktyk, a następnie weryfikowane przez uczelnianego opiekuna praktyk zawodowych. W projekcie przewidziano wynagrodzenie zarówno dla uczelnianych opiekunów, jak i dla opiekunów z ramienia zakładu pracy, co ma na celu zachęcenie zakładów pracy do nawiązania lub zacieśniania współpracy z naszą Uczelnią. Ponadto część studentów-praktykantów przygotowywało dyplomowe prace aplikacyjne, w których pokazali, jak można wykorzystać wiedze zdobytą w trakcie trwania studiów w praktyce. Obrona tych prac miała miejsce 3 lipca, a wszyscy studenci filologii piszący aplikacyjne prace dyplomowe osiągnęli ponadprzeciętne wyniki.

fot. PWSZ w Raciborzu
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj