Ponad 130 mln złotych kosztowała modernizacja raciborskiej gospodarki wodno-ściekowej

modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej Racibórz

Skanalizowanie miasta było potężnym zadaniem inwestycyjnym. Miasto na ten cel pozyskało środki zewnętrzne w wysokości ponad 130 mln zł. Inwestycja objęła modernizację i budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Raciborska woda pochodzi ze studni głębinowych i jest bardzo dobrej jakości i można ją pić bezpośrednio z kranu. Wodę czerpiemy z ujęć w Strzybniku, oraz dwóch ujęć w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej oraz przy ulicy Bogumińskiej . Dzisiaj Racibórz jest w 100% objęty dostępem do sieci wodociągowej. System kanalizacji składa się z rurociągów o łącznej długości 235,7 km. Elementami tej sieci są dwie Stacje Uzdatniania Wody, trzy hydrofornie oraz sześć pompowni.

- reklama -

Oprócz wody pitnej dla raciborzan ważna jest gospodarka ściekowa. Po modernizacji oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ulicy Wodnej ma przepustowość średnią rzędu 15 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Jest to oczyszczalnia typu PUP 1, czyli typu biologicznego, w której umożliwiony jest proces podwyższonego usuwania biogenów.

Skanalizowanie miasta było potężnym zadaniem inwestycyjnym. Miasto na ten cel pozyskało środki zewnętrzne w wysokości 133 034 671,96 zł. Dofinansowaniem zostały objęte takie elementy inwestycji jak: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i modernizacja sieci wodociągowej, budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa ujęcia wody Strzybnik, modernizacja 18 mb kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja, budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Rybnickiej, modernizacja ujęcia wody przy ulicy Gamowskiej, budowa hydroforni, zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej, pomoc techniczna i koncepcja projektowa. Kwota 133 milionów złotych to jedynie koszt inwestycji, ale obok jej m. in. modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej, co przełożyło się łącznie na kwotę ponad 200 milionów złotych.

oprac./A/

fot. UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj