Harmonogram wywozu odpadów w gminie Kuźnia Raciborska

Odpady
Odpady

Można już zapoznać się z harmonogramem wywozu odpadów w gminie Kuźnia Raciborska na 2019 r.

Harmonogram wywozu odpadów w gminie Kuźnia Raciborska na 2019 r. jest już dostępny. Od mieszkańców będą odbierane: odpady komunalne/zmieszane – pojemnik plastikowy, metalowy; odpady selektywnie zbierane (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło) – worki w kolorze odpowiednio niebieskim z napisem „Papier”, żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, zielonym z napisem „Szkło”; popioły z palenisk domowych – pojemnik plastikowy lub metalowy; odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – worki w kolorze brązowym z napisem „Bio”; odpady zielone – pojemnik plastikowy lub metalowy w dowolnym kolorze oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe.

- reklama -

Harmonogram wywozów odpadów w gminie Kuźnia Raciborska 2019 r.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Kuźnia Raciborska przy ul. Słowackiego 4 w pok. 16 lub telefonicznie tel. 32 4191417 w. 131.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here