Przekształcenie gruntów użytkowanych wieczyście na własność. Ratusz wyjaśnia zawiłości prawne

0

W związku z chaosem medialnym dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gminy docierają liczne zapytania mieszkańców, zupełnie zdezorientowanych w tym temacie – czytamy na stronie internetowej raciborskiego magistratu.

Dlatego w sposób bardzo uproszczony postanowiliśmy wyjaśnić ten problem.
1. Przekształceniem na własność objęte są wyłącznie grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi – jednorodzinnymi i wielorodzinnym.
2. Opłata za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości stanie się „opłatą przekształceniową”.
3. Opłata ta, jak wspomniano równa dotychczasowej opłacie za użytkowanie wieczyste, płatna będzie przez 20 lat.
4. Przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy samego prawa.

- reklama -

Ustawa  wymaga jednak aby właściwy  organ  gminy  wydał  zaświadczenie potwierdzające  fakt uzyskania własności. Zaświadczenia wydawane będą bez obowiązku składania jakichkolwiek wniosków. Gmina na ich wydanie ma 1 rok, liczony od 1 stycznia 2019r.

Osoby, które  pilnie  potrzebują  potwierdzenia   przekształcenia  praw w  formie zaświadczenia  z powodu chęci np. kupna-sprzedaży nieruchomości mieszkalnej mają    prawo złożyć  w urzędzie wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie pilnym.

Gmina  ma  obowiązek  zrealizować taki wniosek w ustawowym  terminie, 4  miesięcy    od   daty   jego  złożenia.  Te   zaświadczenia  wydawane  w   przyśpieszonym   trybie    obciążone są opłatą skarbową w wysokości 50,-zł.

5. „Opłata przekształceniowa”, równa dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste będzie płatna do 31 marca każdego roku. Można ją też zapłacić jednorazowo. Jednorazowa opłata stanowi iloczyn dwudziestu opłat przekształceniowych.

Przykład:
1) dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste płatna do 31 marca każdego roku wynosi 100,-zł. Aktualnie będzie to „opłata przekształceniowa”, wynosząca również 100,-zł, płatna do 31 marca każdego roku, ale już nie przez cały okres wieczystego użytkowania (99 lat) ale 20 lat.

2) tę opłatę „przekształceniową” można zapłacić jednorazowo, wyniesie ona wówczas 100,-zł x 20 = 2000,- zł.

Podkreślić należy, że opłaty dotyczą wyłącznie gruntów, ponieważ co do zasady budynki i lokale posadowione na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym, stanowią własność użytkownika wieczystego.

Reasumując:
Użytkownicy wieczyści aby przekształcić swoje prawo, do momentu otrzymania zaświadczenia nie muszą robić nic.

Prawo ich własności, co do gruntu zostanie ujawnione w księdze wieczystej na wniosek gminy. W księdze ujawnione zostanie również roszczenie o zapłatę opłaty przekształceniowej.

W przypadku zbycia nieruchomości, obowiązek regulowania opłat przekształceniowych przechodzi na nabywcę.

Po otrzymaniu zaświadczenia należy uiścić pierwszą opłatę przekształceniową, w terminie najpóźniej do 29 lutego 2020r.

Sprawy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu, pok.218 i 219 II piętro tel. 32 755-06-69 i 32 755-06-50.

Wszelkie zapytania w tej sprawie proszę kierować do pracowników wydziału, których nr telefonu podano wyżej lub naczelnika wydziału tel. 32 755-06-05.

/UM Racibórz, oprac. eu/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here