107 tysięcy złotych na realizacje zadania z zakresu profilaktyki z elementami opieki i wychowania w 2019 roku

0
konkurs na realizacje zadan
107 tysięcy złotych na realizacje zadania z zakresu profilaktyki z elementami opieki i wychowania w 2019 roku. Fot. raciborz.pl

Działania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach tego konkursu mają charakter wieloletni.

W dwóch kolejnych latach kwota przeznaczona na to zadanie wzrośnie do 127 tysięcy złotych. Łącznie zagospodarowano więc 361 tysięcy złotych. Zadanie ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, posiada także elementy opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

- reklama -

Organizacje pozarządowe, chcące wziąć udział w konkursie mogą składać oferty do 8 lutego.

Niezbędne dokumenty:

Druk oferty
Druk sprawozdania
Wzór kalkulacji kosztów – zadanie wieloletnie – Załącznik nr 1.2. do oferty
Wzór prawidłowo wypełnionej oferty – materiał pomocniczy
Zarządzenie 54-2019

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here