Zarząd Województwa Śląskiego podwoił pulę na zadania publiczne z dziedziny kultury

0
Winiarnia Racibórz
Zabytkowy budynek winiarni w Raciborzu

Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył zaplanowane na bieżący rok środki na konkursy ofert w dziedzinie kultury i ochrony zabytków

Z 500 tysięcy do miliona złotych zwiększono środki finansowe na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego a także prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

- reklama -

„Kultura jest dla nas niezwykle ważna, dlatego podwajamy dotychczasową pulę środków na konkursy na zadania publiczne, zarówno w dziedzinie kultury jak i ochrony zabytków, z pół miliona złotych, do miliona. Przed nami obchody setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich, chcemy przy współpracy z wojewódzkimi jednostkami kultury przygotować bogatą i różnorodną ofertę, która będzie przypominała te historyczne wydarzenia w sposób godny i ciekawy, tak by włączyć w ten jubileusz zarówno osoby starsze, jak i młode pokolenie” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

W ramach konkursu na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego zostaną wsparte zadania o zasięgu regionalnym, które m.in. podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, w tym poprzez obniżanie barier dostępu, wykorzystują kreatywność i zaangażowanie mieszkańców w budowanie zróżnicowanej oferty, mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze, promują województwo jako region kultury oraz wyróżniają się wysoką jakością i spójną koncepcją programową. Priorytetowo traktowane będą zadania związane z obchodami Roku Powstań Śląskich.

Drugi z ogłoszonych konkursów to otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2019 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu zahamowanie procesów degradacji substancji zabytku o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej oraz obiektów zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

W obydwu konkursach termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.

publ.:EmZet
#UW

fot.: arch BP Tomasz Żak

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here