Sprawdź jakie obiekty w Raciborzu podlegają ochronie konserwatora. Prezydent wydał zarządzenie

Prezydent Dariusz Polowy wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Racibórz. To w uproszczeniu miejski spis zabytków. Sprawdzisz w nim, czy twoja kamienica lub dom został w nim ujęty. Przyjęcie gminnej ewidencji zabytków nie wprowadza żadnych nowych obowiązków po stronie mieszkańców

Zgodnie z wymogiem Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to prezydent prowadzi gminną ewidencję zabytków. Ewidencja ma formę zbioru kart adresowych dla zabytków nieruchomych, znajdujących się na terenie miasta. Taką listę tworzy się na podstawie wykazu zabytków przekazanych gminie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W tym spisie znajdują się obowiązkowo obiekty ujęte w wojewódzkim rejestrze zabytków. Rejestr wojewódzki obejmuje najważniejsze zabytki całego województwa. Są one objęte dodatkowym, specjalnym nadzorem.

- reklama -

Najważniejsze dla Raciborzan jest to, że każda nieruchomość wymieniona w miejskiej ewidencji zabytków, objęta jest ochroną. Ochrona ta polega na tym, że pozwolenie na budowę wydawane w stosunku do tej nieruchomości musi zostać uzgodnione z miejskim konserwatorem zabytków. Natomiast na rozbiórkę takiego obiektu będzie się musiał zgodzić wojewódzki konserwator. Tego uzgodnienia dokonuje organ wydający pozwolenie na budowę.

Zabytki ujęte w ewidencji uwzględnia się także podczas tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Należy pamiętać, że wszystkie zmiany w stosunku do obiektów objętych dodatkowo najwyższą formą ochrony jaką jest Rejestr Zabytków wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. W załączonym wykazie tabelarycznym przy tych zabytkach podano numer wpisu do rejestru.

Gminna ewidencja zabytków będzie na bieżąco aktualizowana w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Pełny wykaz zewidencjonowanych zabytków

publ.: EmZet
#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here