Prezydent Polowy powołał komisję, która wyłoni nowego dyrektora OSiR

2
W składzie komisji zasiądą prezydent oraz dwóch jego zastępców

Prezydent Dariusz Polowy wydał zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora OSiR w Raciborzu oraz ustalenia Regulaminu i zasad przeprowadzenia naboru.

W składzie komisji konkursowej poza prezydentem miasta zasiądzie dwóch jego zastępców – Michał Fita i Dominik Konieczny.

- reklama -

Postępowanie konkursowe będzie się odbywać dwuetapowo. Po określeniu czy dany kandydat na stanowisko dyrektora OSiR spełnia wymagania formalne, zostanie z nim przeprowadzono rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której będzie on musiał zaprezentować na piśmie koncepcję funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Wszyscy członkowie komisji będą mogli zadawać kandydatowi pytania.

Jak czytamy w zarządzeniu – członkiem komisji rekrutacyjnej, nie może być osoba przystępująca do naboru albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.

EmZet

- reklama -

2 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here