Nie dla pracy przymusowej! Wspólna akcja śląskiej i holenderskiej policji [ZDJĘCIA]

0
Śląscy i holenderscy policjanci przyglądali się w jakich warunkach pracują Polacy w Holandii.

Śląscy policjanci, współpracując z holenderską policją z regionu Noord-Holland, pomagają Polakom pracującym w Holandii. Celem mundurowych jest dotarcie do jak największej grupy naszych rodaków, aby sprawdzić, czy warunki w jakich pracują są odpowiednie, a polscy pracownicy nie są wykorzystywani zarobkowo lub oszukiwani.

Nasi stróże prawa ułatwiają także polskim migrantom nawiązanie kontaktu z holenderskimi służbami oraz udzielają wskazówek, jak w obcym kraju bronić swoich dóbr, aby nie paść ofiarą procederu handlu ludźmi.

- reklama -

Idea współpracy śląskich policjantów z mundurowymi z Holandii powstała w 2017 roku z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego oraz kierownictwa policji regionu Noord-Holland. Szefowie obu jednostek, chcąc wzmocnić współpracę służb w zakresie zwalczania handlu ludźmi, zawarli porozumienie. Polegało one na pomocy Polakom wykonującym tymczasową pracę zarobkową na tym obszarze Holandii. Z ustaleń policjantów wynikało bowiem, że w tym regionie pracuje wielu mieszkańców naszego województwa oraz całego kraju, a ich sytuacja, jako pracowników, nie zawsze była korzystna. Pomysł współpracy zostały pozytywnie przyjęty przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Celem projektu od początku była pomoc naszym rodakom, do których miejscowe organy nie zawsze potrafiły dotrzeć. Ograniczone zaufanie ze strony Polaków, bariera językowa, brak wiedzy na temat holenderskich przepisów prawa, a także strach o zatrudnienie sprawiały, że niechętnie przekazywali oni informacje o swojej trudnej sytuacji służbom. A zdarzało się, że Polacy byli wykorzystywani przez pośredników pracy lub pracodawców, oszukiwani w kwestiach zarobkowych oraz mieszkali w fatalnych warunkach bytowych. Mając to na względzie, wsparcie przez kolegów z Polski okazało się nieocenione dla holenderskich policjantów.

W maju 2017 roku odbyła się pierwsza wizyta śląskich policjantów w Noord-Holland, gdzie przez tydzień pełnili oni służbę wspólnie z holenderskimi mundurowymi. Zadanie to realizowali: asp. szt. Robert Budkowski z Zespołu do Spraw Handlu Ludźmi z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz podkom. Jacek Musiolik – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej, tworząc patrol kryminalno-prewencyjny. Działanie służb skupiało się na kontroli miejsc pracy, ocenie warunków bytowych Polaków, pomocy im w kwestiach administracyjno-prawnych oraz dopełnieniu niezbędnych formalności zagranicznych. Podczas każdej wizyty śląscy i holenderscy policjanci wraz ze strażakami, a także przedstawicielami urzędów: meldunkowego, opieki społecznej oraz skarbowego sprawdzali, czy nasi rodacy nie potrzebują pomocy. Polacy w czasie takich spotkań mieli okazję porozmawiać z mundurowymi w ojczystym języku i przekazać ważne informacje, które następnie za pośrednictwem polskich stróżów prawa trafiały do miejscowych służb.

Wsparcie polskiej policji poza granicami ojczystego kraju okazało się bardzo cenne dla Polaków. Spotkania były także okazją do wyjaśniania różnych uwag i wątpliwości prawnych. Nasi policjanci bardzo mocno zaangażowali się w pomoc rodakom, pozostawiając im także kontakt do siebie, dzięki czemu nie zostali oni sami ze swoimi problemami. Śląscy mundurowi w ramach projektu odbyli już 4 takie wizyty, a współpraca policji obu państw przyniosła ogromne korzyści. W każdym z weryfikowanych miejsc, w których wcześniej odnotowano nieprawidłowości, zauważono znaczącą poprawę sytuacji polskich pracowników. Działania te pomogły także podnieść świadomość Polaków pracujących w Holandii na temat ich praw i możliwości. Holenderscy policjanci podkreślają, że obecność naszych służb na miejscu odegrała kluczową rolę w pomocy i sposobach dotarcia do Polaków przez służby holenderskie. Wymiernym efektem tej współpracy są nie tylko prowadzone przez tamtejszą policję postępowania dotyczące nadużyć pracowniczych. Polacy zarabiający w Holandii mają teraz nie tylko lepszy kontakt z miejscową policją, ale wzrosło też ich zaufanie do lokalnych służb. Polscy policjanci podkreślają, że dla nich z kolei najcenniejsza była możliwość niesienia wsparcia rodakom i okazania im troski. Uświadomienie im, że nawet poza granicami kraju nie są sami, a służby dbają o ich bezpieczeństwo.

publ.: EmZet

#slaskapolicja

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here