Radni i mieszkańcy Rybnika jednogłośnie przeciwko budowie kopalni w mieście

Rada miasta jednoznacznie wyraziła swoje zdanie na temat budowy kopalni węgla kamiennego w mieście - jest przeciw. fot.: rybnik.eu

„Działając w interesie mieszkańców miasta Rybnik, podzielając ich obawy, w duchu solidarności” – jak czytamy w treści uchwały – Radni Miasta Rybnika zdecydowali stanowczo sprzeciwić się przedsięwzięciu polegającemu na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” na terenie gminy Rybnik. Taki tez jest głos większości mieszkańców Rybnika.

Podjęta uchwała przekazana będzie Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Posłom i Senatorom RP z terenu województwa śląskiego, Ministerstwu Energii, Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Nadleśnictwu Rybnik oraz Bapro Sp. z o.o.

- reklama -

Podczas głosowania nad uchwałą nie było jednego głosu sprzeciwu wśród radnych miejskich. Wszyscy byli za przyjęciem dokumentu.

Temat ewentualnej budowy kopalni węgla kamiennego w Rybniku budzi ogromne emocje wśród mieszkańców miasta. Swoje jednoznaczne zdanie w tym temacie wyraził również prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych napisał – Jestem przeciwny budowie kopalni na terenie Rybnika!
Po jej wybudowaniu emisja pyłów wzrośnie o 780 kg na rok pyłu zawieszonego PM10 oraz ok.78 kg na rok pyłu PM 2,5!

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika jest przeciwny wybudowaniu w Rybniku kopalni fot.: UM Rybnik

Piot Kuczera wydał również odpowiednie oświadczenie w tym zakresie. Czytamy w nim:

– Po zapoznaniu się z raportem, najbardziej druzgocące dla mnie są kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza, które wzrośnie katastrofalnie. Zakładana emisja pyłu zawieszonego PM10 to 780 kg/rok zaś pyłu PM2,5 ok.78 kg/rok pyłu PM 2,5. Nie wyobrażam sobie, że zanieczyszczenie miasta może jeszcze wzrosnąć – komentuje prezydent Piotr Kuczera – Kopalnia ma być zakładem przeróbczym ze składowiskiem wagonów i samochodów ciężarowych. Raport nie zwiera informacji o zagospodarowaniu odpadów wydobywczych, których wydobycie ma wynosić 4,5 tys. ton dziennie, nie wyobrażam sobie składowania tego typu odpadów na ternie Rybnika. Oddziaływanie kopalni będzie też zagrażało funkcjonowaniu dużych, istniejących firm w dzielnicy Paruszowiec.Kolejnym elementem jest dewastacja lasów w obszarze Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych oraz w obszarze trenów rekreacyjnych na terenie dzielnicy Paruszowiec. Ta inwestycja zmieni układ stosunków wodnych w mieście , rzek, potoków, stawów. Zachęcam wszystkich mieszkańców, szczególnie tych, którzy znajdują się w obszarze działania planowanej kopalni do zgłaszania uwag do tego raportu, tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zatrzymać ten proces „

To również korony argument mieszkańców jednego z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, jeżeli chodzi o kwestię jakości powietrza. Smog w Rybniku był wielokrotnym antybohaterem miasta. Temat podnoszony był między innymi, przez reporterów programu „UWAGA” stacji TVN. Rada Miasta, jak i prezydent Piotr Kuczera usilnie walczą z takim medialnym przekazem. Budowa kopalni mogłaby zniweczyć ich pracę.

Uzasadnienie chwały podjętej na ostatniej sesji Rady Miasta:

Miasto Rybnik należy do tych gmin w województwie śląskim, które ze starannością i ogromną troską podchodzą do kwestii ochrony środowiska, walki z niską emisją, czy też rozwoju przestrzennego. Jednocześnie miasto jest obarczone negatywnymi skutkami wydobycia węgla kamiennego. Dotyczy to południowych dzielnic miasta.

Właściwy i równomierny rozwój Rybnika w perspektywie długoterminowej zapewnia przeznaczanie i udostępnianie przestrzeni miejskiej jej mieszkańcom. Tak się stało w przeszłości w dzielnicach Paruszowiec Piaski, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Wielopole, czy też Rybnik-Północ. Narażenie mieszkańców Rybnika na negatywne skutki eksploatacji górniczej, a także ryzyko wystąpienia szkód górniczych w stosunku do zakładów pracy, ośrodków sportu i rekreacji, stanowi okoliczności, na jakie rybnicki samorząd nie może wyrazić zgody. Wątpliwości pojawiają się również w trakcie analizy schematu technicznego, oddziaływania na środowisko, a także harmonogramu oddania do użytkowania kopalni węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”. Polityka energetyczna Polski, przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie, a także kierunki podążania konkurencyjnych rynków krajów UE, nie pozostawiają złudzeń w kontekście wydobycia węgla i produkcji energii na bazie tego nośnika. Tylko dywersyfikacja źródeł energii uratuje Polskę przed negatywnymi skutkami zbyt późnego planowania w sferze przemysłu energetycznego.

Od lat 90-tych, kiedy odstąpiono od eksploatacji węgla pod wskazanymi wyżej dzielnicami, nowe budynki nie wymagały zabezpieczenia przed negatywnymi wpływami eksploatacji górniczej. W wyniku planowanych szkód górniczych nieruchomości stracą znacznie na wartości, a spodziewane osiadania i odkształcenia terenu, mając na uwadze bliskość rzeki Rudy, wpłyną negatywnie na eksploatację urządzeń infrastruktury technicznej takiej jak: drogi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, sieć gazowa, elektryczna i telekomunikacyjna, stwarzając liczne kłopoty Rybnikowi, jak również właścicielom sieci uzbrojenia. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że teren wzdłuż rzeki Rudy, na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest oznaczony jako teren zalewowy, a największe osiadania znajdują się także na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

W wyniku eksploatacji górniczej mogą zostać znacznie naruszone stosunki wodne na tym obszarze. Działalność górnicza powoduje powstawanie ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych. To przede wszystkim wody dołowe zawierające ogromny ładunek soli bardzo negatywnie wpływają na jakość wód potoków, rzek i zbiorników przez nie zasilanych, a co za tym idzie – na życie biologiczne i wartość rekreacyjną wód.

Swoje obawy i sprzeciw wobec tej inwestycji wyrazili również mieszkańcy dzielnic oraz przedstawiciele Rad Dzielnic: Paruszowiec-Piaski, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Wielopole, czy też Rybnik-Północ w wystosowanych protestach.

Podzielając obawy mieszkańców i mając na uwadze powyższe argumenty, Rada Miasta Rybnika wyraża swój sprzeciw wobec budowy nowej kopalni i planowanego prowadzenia wydobycia węgla kamiennego w granicach miasta Rybnika, ze złoża ‘Paruszowiec”

EnDe

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here