119 nowych funkcjonariuszy w szeregach śląskiej policji

0
Śląski garnizon policji powiększył się o 119 nowych stróżów prawa, którzy dzisiaj złożyli uroczyste ślubowanie

Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach odbyło się uroczyste ślubowanie 119 nowych policjantów, wśród których znalazło się 6 kobiet. Teraz czeka ich półroczne szkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach, do których zostali przydzieleni.

Uroczystość stała się także okazją do wręczenia rozkazów o powołaniach, mianowaniach i powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych w śląskim garnizonie policji.
Śląski garnizon policji powiększył się o 119 nowych stróżów prawa, którzy dzisiaj złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczystość odbyła się na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, z udziałem kompanii reprezentacyjnej i policyjnej orkiestry. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. W uroczystości uczestniczył między innymi Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk oraz mł. insp. Michał Pudło pełniący obowiązki Zastępcy Naczelnika Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji.

- reklama -

Szef śląskiego garnizonu policji nadinsp. Krzysztof Justyński podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi stażem policjanci, zobowiązali się oni służyć obywatelom i strzec ich bezpieczeństwa. Niejednokrotnie może to kolidować z życiem prywatnym, jednak dobro służby powinno być dla nich priorytetem. Generał podkreślił, jak ważny jest etos i powaga służby policjanta, który codziennie ryzykuje życie dla dobra innych. Podziękował także rodzinom oraz bliskim za okazane im dotychczas wsparcie. Na zakończenie Komendant życzył młodym adeptom zadowolenia i satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu awansów.

Wśród nowo przyjętych policjantów jest 6 kobiet. Niebawem wszyscy rozpoczną kilkumiesięczny kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego.

Uroczysty apel był również okazją do wręczenia aktów powołania, mianowania i powierzenia pełnienia obowiązków na stanowiskach w kadrze kierowniczej naszego garnizonu. Odebrało je w sumie 7 oficerów, którzy objęli stanowiska komendantów lub zastępców komendantów miejskich i powiatowych policji oraz zastępców szefów wydziałów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powołał z dniem 4 czerwca br. na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu podinsp. Dariusza Kiedrzyna – dotychczasowego I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie; na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej podinsp. Piotra Uwijałę – dotychczasowego naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, a na na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu podinsp. Mariusza Łabędzkiego – dotychczasowego naczelnika Wydziału Prewencji tej jednostki.

Szef Śląskiego Garnizonu rozkazem personalnym z dniem 7 czerwca br. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie mł. insp. Krzysztofowi Gałuszce – dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej.

Rozkazem personalnym nadinsp. Krzysztof Justyński z dniem 4 czerwca br. mianował na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach insp. Pawła Zająca – dotychczasowego zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji tej komendy; na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Waldemara Wierzyckiego – dotychczasowego zastępcę dowódcy Kompanii Wzmocnienia Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, a na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Małgorzatę Stempniowską – dotychczasową ekspert Zespołu Spraw Osobowych Wydziału Kadr katowickiej komendy wojewódzkiej.

Uroczystość zakończyła defilada zebranych na placu pododdziałów oraz gratulacje i życzenia dla świeżo upieczonych policjantów od licznie zgromadzonych członków rodzin i znajomych.

EnDe

#policja śląska

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here