Owocują spotkania dyrektorów szkół branżowych z biznesem [ZDJĘCIA]

Biznes i Edukacja powiatu raciborskiego rozmawiały o kształceniu kadr dla biznesu. Omawiano Program Wsparcia Rynku Pracy oraz Zintegrowany System Kwalifikacji.

Zaprezentowany na spotkaniu 4 czerwca Program Wsparcia Rynku Pracy jest częścią Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Subregionie Zachodnim, jaki wdraża Lokalna Grupa Działania złożona z izb gospodarczych, cechów rzemiosł, inkubatorów i innych grup biznesowych reprezentujących przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Subregionie Zachodnim. Ideą przewodnią tego programu są długofalowe działania na rzecz wspierania pracodawców w zakresie szkolenia i pozyskiwania kadr. Działania skorelowane muszą być z aktualnymi technologiami i potrzebami lokalnego rynku pracy.

- reklama -

Dobre przykłady – aby nie wyważać drzwi

Dyrektorzy szkół branżowych, z którymi spotykamy się już po raz czwarty w Raciborzu (wcześniejsze spotkania w węższym gronie z władzami Raciborskiej Izby Gospodarczej) wydają się nie tylko otwarci na proponowaną współpracę ale też od lat współpracują z firmami w bardzo szerokim zakresie. Wszystko wskazuje na to, że działania, które proponuje środowisko biznesowe będzie służyć realizacji przedstawionego na spotkaniu Program Wsparcia Rynku Pracy. Cel jaki stawia biznes doskonale jest też zrozumiany przez PWSZ, której prorektor Paweł Strózik deklaruje współpracę w ramach programu.  Warto dodać, że przy uczelni działa Centrum Biznesu, które podobne  działania realizuje na szczeblu akademickim zbliżając studentów i przedsiębiorców. Sabina Musioł – kierownik Centrum uważa, że kompleksowe myślenie o dualnym kształceniu na każdym etapie edukacji młodego człowieka oparte musi być na mocnej promocji firm i możliwościach jakie oferują w zakresie rozwoju zawodowego, ścieżki kariery i ciekawych miejsc pracy. Ważnym punktem spotkania była prezentacja Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który przedstawiła Aleksandra Wojciechowska – doradca regionalny projektu rządowego, który ma na celu zunifikowanie efektów kształcenia. Podobne rozwiązania certyfikacji kwalifikacji wdraża się obecnie w 150 krajach świata.

Na temat kształcenia dualnego w dniu 4 czerwca rozmawiali dyrektorzy szkół średnich, Paweł Strózik – prorektor PWSZ, Sabina Musioł – kierownik Centrum Biznesu przy PWSZ, Aleksandra Wojciechowska –  doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na województwo śląskie, Maria Smyczek – dyrektor Cechu Rzemiosł, Tadeusz Ekiert – prezes RIG, powiatowi doradcy zawodowi: Piotr Piechaczek, Dariusz Zuzok, Joanna Bończyk, Marta Wolnik, Beata Jakubik oraz przedsiębiorcy: Janusz Lewandowski, Jan Opolony, Konrad Migocki, Marek Sbeczka, Ireneusz Burek. Spotkanie prowadzili: Marek Kurpis – wicestarosta raciborski oraz Ireneusz Burek – z ramienia RIG koordynator Zespołu ds. Rynku Pracy i Depopulacji w Subregionie Zachodnim i Kraju Morawsko – Śląskim.

Krzysztof Dybiec, prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu niedawno wspominał o początkach współpracy (w 2012 roku) przedsiębiorców ze szkołami: szybko wyszło na jaw, że jedną z poruszanych spraw był brak odpowiednio przygotowanych do pracy absolwentów. Zaczęliśmy podejmować działania w zakresie edukacji nauczycieli przez biznes.  Dziś realizujemy program dualnego kształcenia czego przykładami są m.in. szkolimy nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakładach pracy, zajęcia praktyczne wykonywane są na materiałach powierzonych przez firmy, konsultujemy programy nauczania, pracujemy nad wdrażaniem nowych kierunków… To tylko niektóre aktywności, które pokazują jak bardzo można zaangażować przedsiębiorców do współpracy, która daje korzyści obydwu stronom.

 

Długa droga przed nami

Na koniec kilka niepopularnych, trudnych i bardzo obszernych zagadnień z jakimi powinniśmy się zmierzyć w ramach przedstawionego Programy Wsparcia Rynku Pracy: edukacja młodzieży, rodziców, nauczycieli i doradców o firmach działających w regionie (branże, zawody, możliwości rozwoju zawodowego); promowanie lokalnych firm jako miejsca rozwoju zawodowego dla młodych pracowników z jednoczesnym wskazaniem zawodów kształcenia i możliwości atrakcyjnego zatrudnienia; współpraca z nauczycielami i doradcami zawodowymi w szkołach podstawowych, średnich i ośrodkach akademickich w celu przekazywania wiedzy o firmach na rynku pracy, ich specyfice zmianach technologicznych oraz zawodach w jakich zatrudniają pracowników; doradztwo zawodowe realizowane przez środowisko biznesowe (wypracowanie indywidualnego programu edukacji prozawodowej); zaangażowanie biznesu w edukację (realizacja takich form jak: staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, konsultacje programów nauczania, prowadzenie zajęć i spotkań z młodzieżą, organizowanie szkoleń branżowych dla nauczycieli, zatrudnienie młodocianych pracowników, organizacja praktyk i programów stażowych); konsultacje programów nauczania i programów praktyk w celu wskazania aktualnych potrzeb kompetencji absolwenta w kontekście zmieniających się technologii i rynku; współpraca z Partnerami w zakresie edukacji dualnej (w tym Kuratorium Oświaty, władze wojewódzkie, samorządy lokalne oraz Instytucje Otoczenia Biznesu) analizowanie zmian w prawie, analiza i uczestniczenie w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk z ościennymi powiatami w Subregionie Zachodnim; współpraca w zakresie edukacji oraz rozwoju przedsiębiorczości, praca w grupach roboczych z udziałem przedstawicieli edukacji i samorządu.

Gdyby próbować wymówić jednym tchem to człowiek się udusi…

 

Ireneusz Burek

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj