Program Integracji w Subregionie Zachodnim [ZDJĘCIA]

Śniadanie biznesowe podsumowanie
Podsumowanie śniadań biznesowych

Po kilku miesiącach pracy nad integracją środowisk biznesowych nastał czas na podsumowanie.

O potrzebach lokalnej społeczności gospodarczej mówi się od kilku lat. Na wielu spotkaniach środowisk biznesowych (izby gospodarcze, cechy rzemiosł, stowarzyszenia ale ostatnio też i struktury samorządowe takie jak wydziały rozwoju, gospodarki, inkubatory przedsiębiorczości itd.) pojawiają się tzw. „tematy do rozwiązania” w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Jednym z głównych zagadnień dla wielu pracodawców jest m.in. problem ze zdobyciem lub utrzymaniem kadr a także z jakością przygotowania branżowego absolwentów do potrzeb lokalnych firm.

- reklama -

Na spotkaniu biznesowym w Rydułtowach (28.06.) Krzysztof Dybiec (Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu, lider koncepcji integracji w Subregionie Zachodnim) podsumował integracyjne śniadania biznesowe jakie odbyły się w Wodzisławiu, Rybniku, Raciborzu i Żorach. Natomiast Ireneusz Burek (Pełnomocnik zarządu Raciborskiej Izby Gospodarczej ds. Integracji w Subregionie Zachodnim) zaprezentował autorski Programu Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości w Subregionie Zachodnim, który jest próbą zdefiniowania zagadnień, nad którymi chce się pochylić Lokalna Grupa Działania złożona z izb gospodarczych, cechów rzemiosł, inkubatorów i innych grup biznesowych reprezentujących przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Subregionie Zachodnim.

Zwrócono uwagę na fakt, iż zakreślone obszary działań zostały doprecyzowane głównie po tym jak do porozumienia przystąpiły cztery izby gospodarcze z Czech (Karvina, Hawirzów, Opawa, Horni Suche). Jak się okazało, to właśnie gospodarcze porozumienie polsko – czeskie i kilkumiesięczna praca w grupach tematycznych wyraźnie pokazała, że tematykę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości trzeba ukierunkowywać i profesjonalizować.

Podczas roboczych spotkań, zgodnie ustalono, że tylko długofalowe działania na rzecz wspierania przedsiębiorców MŚP oraz rozwoju przedsiębiorczości w Subregionie Zachodnim i powiatów ościennych, w tym z Republiki Czeskiej wyrażone w Programie gwarantują trwałą integrację biznesu, promocję lokalnych firm, promowanie lokalnego patriotyzmu gospodarczego i w konsekwencji ich rozwój. Zaś dzięki większej grupie reprezentantów łatwiej zabiegać o wsparcie w urzędzie wojewódzkim, samorządach i Instytucjach Otoczenia Biznesu w zakresie wszelkich działań związanych z gospodarką. W zaprezentowanym programie znalazły się trzy obszary.

Pierwszy z nich dotyczy środowiska, podnoszenia jakości życia i ekologia.
W ramach tego obszaru szeroko rozumiana jest m.in. edukacja proekologiczna, budowanie świadomości proekologicznej, wpływanie na poziom jakości życia budując środowisko przyjazne do życia, wypoczynku i rekreacji w powiatach Subregionu Zachodniego oraz informowanie o dostępie do technologii niskoemisyjnych oraz środków na inwestycje proekologiczne oraz związane z rozwojem turystyki i rekreacji.

Drugi obszar działania dotyczy rynku pracy oraz skutków depopulacji w regionie.
W ostatnich kilku tygodniach w ramach tej osi programowej na spotkaniach w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim prezentowany był Program Wsparcia Rynku Pracy, jako zebrane ramowe założenia wieloletniego działania na rzecz pracodawców w zakresie edukacji dualnej i pozyskiwania kadr. Podczas spotkań położono nacisk na zaangażowanie biznesu w edukację przyszłych kadr, dualne kształcenie na każdym etapie edukacji i potrzebie szerokiej współpracy biznesu, szkół i samorządów (przekazywanie wiedzy dla nauczycieli, doradców zawodowych, staże dla nauczycieli, nauczanie w szkołach – w zakresie nowych technologii, nowych kompetencji i zawodów, realnych warunków zatrudnienia oraz potrzeb kadrowych firm).

Trzeci obszar działań ma koncentrować się na integracji i promocji lokalnego biznesu
Celem tej aktywności jest budowanie społeczności przedsiębiorców, poznanie wzajemne lokalnych firm, komunikacja w biznesie i wymiana doświadczeń w celu tworzenia warunków do współpracy lokalnych firm.

Już dziś wsparcia inicjatywie udzielił Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz większość gmin i powiatów wchodzących w jego skład. Obecnie środowisko biznesowe prowadzi rozmowy z Instytucjami Otoczenia Biznesu – instytucjami podległymi samorządom (w tym powiatowymi urzędami pracy, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi itp.) a także lokalnymi centrami biznesowymi. W okresie wakacyjnym planowane są rozmowy z partnerami projektu a już za tydzień odbędzie się spotkanie partnerów porozumienia (polskich i czeskich izb i cechów) mające na celu konsultacje głównych kierunków działania jakie będą podjęte w perspektywie najbliższego roku.

Ireneusz Burek

fot. Adrianna Sikorska

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here