List do redakcji: woda w basenie kością niezgody. ZWiK odpowiada

0
fot. unsplash

Czytelnik niepokoi się usługą napełniania basenów przez ZWiK. „Czy czyjeś widzimisię może skutkować tym, że zabraknie mi wody? Jak to w końcu jest, oszczędzamy czy marnujemy? – pyta.

- reklama -

List czytelnika
„(…) w okresie letnim, w dobie zjawiska suszy, w czasach kiedy mówi się o oszczędnym gospodarowaniu wodą nasze raciborskie Wodociągi realizują zlecenia napełniania basenów w ogrodach mieszkańców. Oczywiście należy zrozumieć że jeśli ktoś ma basen przy domu i pieniądze aby zapłacić za wodę to trudno mu tej przyjemności nie odmówić, jednak chciałbym poruszyć zagadnienie czy oby takie działanie nie jest wykonywane ze szkodą dla innych mieszkańców Raciborza. – alarmuje Czytelnik.

– Domyślam się, że czerpanie wody w okresie suszy obniża poziom wód w całym regionie czego objawem w wielu częściach naszego miasta są wyschnięte studnie czy niski poziom rzek (Odra notuje rekordowo niski stan wód). Czy Miasto, Wydział Ochrony Środowiska czy same Wodociągi (ZWiK – przypis redakcji) prowadzą jakąś politykę ochrony poziomu wód i oszczędnego zużycia wody, które ma na celu zmniejszenie zagrożenia suszą, brakiem wody pitnej czy szeroko rozumianej polityki rolnej (nie trzeba dodawać, że susza obniża lub niszczy plony na polach i ogrodach). Wydaje się zasadnym aby wspomniane instytucje wprowadzały w tym okresie politykę nawadniania pól i ogrodów (np. przy obniżonej cenie, preferencyjne lub bezpłatne).  Kilka lat temu miasto w okresie lata wydawało zarządzenie zakazu używania wody na mycie samochodów, podlewania ogrodów itp. (…)”

Co na to raciborskie wodociągi?
O komentarz zwróciliśmy się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu. Zapytaliśmy o to, czy usługa napełniania basenów faktycznie jest w chwili obecnej dostępna.
– Usługa napełniania basenów jest jedną z wielu usług ujętych w działalności wodociągów raciborskich i na chwilę obecną jest ona dostępna i wykonywana. Nie oznacza to jednak, że nie podejmujemy okresowych decyzji co do wstrzymania takiej usługi. Ma to miejsce gdy wodociągi raciborskie dostrzegą taką potrzebę w związku z możliwością zakłócenia dostaw wody bezpośrednio do celów pitnych i sanitarnych, wynikających z podstawowej działalności, np. w okresie przedłużającej się suszy i wysokich temperatur. – informuje ZWiK.
Wodociągi zapewniają również, że stan i poziom wód jest stale monitorowany, zarówno przez raciborską spółkę, jak i Państwowy Instytut Geologiczny, który pełni funkcję Państwowej Służby Geologicznej. Jej celem jest dbanie o zrównoważony rozwój kraju w zakresie geologii, jak i prowadzenie racjonalnej gospodarki oraz ochronę zasobów hydrogeologicznych.
Czytelnik pytał również o to, czy ZWiK prowadzi działania w zakresie nawadniania trawników i ogrodów. Otrzymaliśmy odpowiedź przeczącą – wodociągi zapewniają, że takie działania nie wchodzą w zakres ich zadań. Jednocześnie ZWiK dziękuje czytelnikowi za czujność i „zainteresowanie tematyką gospodarki wodnej, która bardzo często odnosi się jedynie do używania wody w kranie”.

Magistrat trzyma rękę na pulsie
Urząd Miasta zapewnia, że również monitoruje sytuację zagrożenia suszą. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych, o wystąpieniu klęski suszy rolniczej mówimy w sytuacji, gdy „w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do dnia 30 września, nastąpi spadek klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.” Do momentu, gdy otrzymaliśmy odpowiedź magistratu, do Urzędu Miasta nie wpłynął żaden wniosek rolnika w zakresie konieczności oszacowania strat w uprawach spowodowanych suszą.

Suchy sierpień
Prognozy nie są optymistyczne. W ubiegły piątek (19 lipca) Państwowa służba hydrogeologiczna wystosowała ostrzeżenie m.in dla województwa śląskiego w związku z tzw. niżówką, która jest spodziewana w sierpniu. Hydrogeolodzy z PSH przewidują, że zwierciadło wód podziemnych nadal będzie się obniżało. W praktyce może to oznaczać, że zabraknie wody w płytkich ujęciach gospodarskich i komunalnych.

 

/MG/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here