Biblioteka szuka koordynatora nowego projektu

0
Biblioteka w Raciborzu
MiPBP Racibórz

„Biblioteka bez barier” to nowy, duży projekt stawiający za cel wzrost potencjału społecznego i zawodowego raciborzan, zamieszkujących obszar rewitalizowany miasta.

Do realizacji projektu Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu przystępuje od września. Trwa nabór na stanowisko koordynatora projektu. Projekt „Biblioteka bez barier” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i zakłada indywidualną aktywizację uczestników, ich integrację ze środowiskiem, także spoza obszaru rewitalizacji oraz rozwój kompetencji, kwalifikacji i predyspozycji zawodowych. Projekt potrwa do 31 sierpnia 2021 r.

- reklama -

Koordynator projektu będzie nadzorował realizację projektu zgodnie z umową i złożonym wnioskiem oraz będzie rozliczał go rzeczowo i finansowo. Do jego obowiązków będzie należało także prowadzenie dokumentacji poniesionych wydatków w projekcie. Ponadto koordynator jest odpowiedzialny m.in. za rekrutację uczestników programu, promocję projektu, dobór i zatrudnienie zewnętrznych wykonawców i usługodawców.

Szczegółowy zakres obowiązków oraz warunki, jakie przyszły koordynator musi spełnić, by móc ubiegać się o to stanowisko, dostępne są na stronie biblioteki: tutaj. 

Biblioteka czeka na zgłoszenia do 14 sierpnia do godz. 11.59. W tym dniu zostanie wybrana osoba, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Liczy się proponowana cena oraz doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

/MiPBP Racibórz publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here