Park kulturowy szansą na poprawę estetyki starówki w Raciborzu

Rynek w Raciborzu
Rynek w Raciborzu

Na obszarze parku kulturowego mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące m.in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych czy form małej architektury.

Racibórz ma szansę być piątym na śląsku, a 36. w całej Polsce miastem, które wprowadzi park kulturowy, czyli szczególną formę ochrony stworzoną z myślą o ochronie „przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka, zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”. Na obszarze parku kulturowego mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące m.in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych czy form małej architektury. Intencja jest taka, by chronić i eksponować to, co najbardziej wartościowe z punktu widzenia dorobku historycznego, architektonicznego i urbanistycznego miasta.

- reklama -

W Poznaniu prace nad wprowadzeniem parku kulturowego trwały dwa lata. Racibórz jest na początku tej drogi. – Walka jest trudna, wymaga niełatwych rozmów m.in. z przedsiębiorcami, ale jest tego warta – przekonywał Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który na zaproszenie wiceprezydenta Raciborza Michała Fity i Miejskiej Konserwator Zabytków Marii Olejarnik uczestniczył we roboczym spotkaniu poświęconemu idei utworzenia w Raciborzu parku kulturowego 4 września. O konieczności uporządkowania reklam i witryn w śródmieściu nie trzeba było nikogo przekonywać. Zaprezentowane przez Miejską Konserwator Zabytków na zdjęciach przykłady reklam i szyldów mówią same za siebie.

– To wasz dom, chciejcie, aby był wyjątkowy. Reklama powinna być biżuterią architektoniczną – dodajmy wykonaną ze szlachetnych materiałów, a nie plastiku – kontynuował Łukasz Konarzewski. W spotkaniu udział wzięli m.in. dyrektorzy miejskich instytucji kultury i urzędnicy. Ale nad wypracowaniem zapisów uchwały ustanawiającej park kulturowy w Raciborzu docelowo ma pracować powołany do tego zespół. Zgodnie ze wstępną propozycją park kulturowy w Raciborzu miałby zostać utworzony na obszarze śródmieścia w obrębie biegu dawnych murów miasta oraz dawnego przedmieścia Bronki. Na mocy uchwały wprowadzony byłby m.in. zakaz wieszania reklam i szyldów powyżej parteru. Uchwała regulowałaby także wielkość i ilość reklam, szyldów oraz ich kolorystykę.

Ostateczną decyzję o utworzeniu, bądź nie parku kulturowego podejmie Rada Miasta Racibórz w drodze głosowania nad projektem uchwały, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem.

Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

fot. UM Racibórz
oprac. /kp/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. czekamy na zdjęcia portowego z rodziną w liczbie 44 i członków sekty go popierającej.ubarwiło by starówkę.a turyści zagraniczni tłumnie oglądali by epokowe wydarzenie.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here