Historyczne memorandum o współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości [ZDJĘCIA]

Memorandum
10 października w siedzibie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Horni Suchej podpisano historyczne memorandum.

W symboliczny sposób, 10.10. o godz. 10:10 nastąpiło formalne przystąpienie do Projektu Integracji w Subregionie Zachodnim i Kraju Morawsko-Śląskim. 22 partnerów zadeklarowało współpracę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu.

10 października w siedzibie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Horni Suchej podpisano memorandum o transgranicznej współpracy pomiędzy 12 samorządami z subregionu zachodniego województwa śląskiego i aglomeracji ostrawsko-karwińskiej oraz 10 organizacjami skupiającymi biznes (cechy i izby gospodarcze).

- reklama -

Celem jest stworzenie spójnego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i próba wspólnego rozwiązywania problemów, jakie występują po obu stronach polsko-czeskiej granicy – mówił o tym Ivo Barteček, szef OHK w Karwinie. Krzysztof Dybiec – prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl. dodał, że najważniejsze w rozwoju przedsiębiorczości jest budowanie relacji, które owocują we wszystkich obszarach życia.

Z inicjatywą nawiązania współpracy wystąpiła Okresní Hospodářska Komora z Karwiny, której członkowie stanęli w obliczu paradoksu. W regionie o najwyższym bezrobociu w Republice Czeskiej nie mogli bowiem znaleźć pracowników do swoich zakładów. Zdiagnozowali też problem braku wystarczającej liczby atrakcyjnych miejsc pracy dla młodych ludzi, co powodowało wyjazdy poza Kraj Morawskośląski i depopulację tamtejszych miast. W ciągu minionych 30 lat większość miast przemysłowych Kraju straciła jedną czwartą mieszkańców. Zrodził się więc pomysł poszukania rozwiązań po stronie polskiej. Naturalnym partnerem dla OHK w Karwinie okazała się Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl. Już po pierwszych wspólnych spotkaniach wyszło na jaw, że problemy Czechów zauważalne są również w przygranicznych powiatach Subregionu Zachodniego. To przesądziło o wzajemnej współpracy organizacji, a w maju br. powołano wspólny komitet sterujący – powiedział zebranym Petr Machej.

W ramach porozumienia, zagadnienia zdefiniowano w 3 obszarach:

  1. Środowisko, jakość życia i ekologia (w ramach którego strony porozumienia zajmą się  m.in. tematem walki ze smogiem w gospodarstwach domowych oraz  gospodarką wodną i ściekową),
  2. Rynek pracy, dualne kształcenie, depopulacja (promocja regionu przygranicznego, integracja biznesu i samorządów w zakresie edukacji, miejsc pracy i zamieszkania oraz wdrażanie Programu Wsparcia Rynku Pracy),
  3. Integracja lokalnego biznesu (integracja i współpraca gospodarcza oraz biznesu, a także budowanie i prowadzenie wielopoziomowej platformy gospodarczej).

Warto wspomnieć, iż inicjatywę integracji po stronie biznesu Subregionu Zachodniego rozpoczęły izby, cechy, skupione wokół Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego, już w drugiej połowie 2018 roku. Wraz z miejskimi inkubatorami  przedsiębiorczości wypracowana została formuła współpracy z samorządowymi przy organizacji śniadań biznesowych w Subregionie Zachodnim. Zaś z początkiem roku 2019 do inicjatywy włączyły się czeskie izby gospodarcze co zaowocowało 11.04. porozumieniem polskich i czeskich izb i cechów do porozumienia. Przez kilka miesięcy został wytyczony główny kierunek tej inicjatywy, zaś już w maju inicjatywa gospodarczej współpracy oraz program został przedstawiony wszystkim włodarzom gmin i powiatów Subregionu Zachodniego (podczas wyjazdowego spotkania  członków Subregionu Zachodniego w Jaworzu). Do wszystkich samorządów skierowano zaproszenie do współpracy. Do najbardziej aktywnych samorządów, które wyraziły deklarację współpracy należą: Miasto Wodzisław Śl., Miasto Racibórz, Miasto Rybnik, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce.

Punktualnie o 10:10, jak podkreślił Petr Macheja w historycznej chwili (o godz. 10:10, dnia 10 października), samorządowcy z Bruntalu, Godowa, Gorzyc, Suchej Górnej (Horní Suchá), Karwiny, Karniowa (Krnov), Opawy, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śl. i Powiatu Wodzisławskiego, a także reprezentanci OHK Karviná, OHK Opava, OHK Bruntál, KHK Moravskoslezského kraje, Hawierzowsko-karwińskiego Klastra, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl., Raciborskiej Izby Gospodarczej, Żorskiej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu podpisali memorandum. Jak zapowiedziano na spotkaniu, kolejne samorządy w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając deklarację o współpracy, podobnie jak partnerzy projektu w zakresie edukacji, biznesu czy trzeciego sektora.

 

Ireneusz Burek
fot. Adrianna Sikorska, Ireneusz Burek

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj