Oczyszczacze powietrza dla przedszkolaków z Kuźni Raciborskiej i Rud

Oczyszczacze powietrza dla przedszkolaków z Kuźni Raciborskiej i Rud
Oczyszczacze powietrza dla przedszkolaków z Kuźni Raciborskiej i Rud. Fot. UM Kuźnia Raciborska

W ramach kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku, złap oddech” przedszkola otrzymają po cztery oczyszczacze powietrza.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2247/72/VI/2019 z dnia 2 października 2019 r. przedszkola prowadzone przez gminę Kuźnia Raciborska: Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej i Przedszkole w Rudach znalazły się na liście rankingowej placówek przedszkolnych zgłoszonych do kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku, złap oddech”. W ramach tej kampanii przedszkola otrzymają po cztery oczyszczacze powietrza. Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu znalazło się na liście rezerwowej.

- reklama -

Kampania „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” zostanie przeprowadzona, aby zaktywizować nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia, podnieść świadomość ekologiczną dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, a także przekazać wiedzę rodzicom/opiekunom prawnym o: wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie w szczególności dzieci, wprowadzić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia, uświadomić korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy.

Ponadto, aby wprowadzić dzieci do tematu jakości powietrza i walki ze smogiem, przewidziano emisję we wszystkich placówkach bajki animowanej przygotowanej na podstawie przedstawienia teatralnego „Bajka o księciu Apsiku i złym Smogu”. Bajka zostanie nagrana na płyty DVD i rozdystrybuowana do placówek biorących udział w kampanii. Dzieci otrzymają zestawy edukacyjne – ćwiczenia. Każda placówka, która została zakwalifikowana do udziału w kampanii, po odpowiednim wprowadzeniu merytorycznym dzieci w problematykę stanu jakości powietrza przygotuje z udziałem dzieci przedstawienie o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne, które weźmie udział w konkursie na najlepsze przedstawienie.

fot. UM Kuźnia Raciborska
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj