Laury Wolontariatu 2019 wręczone [ZDJĘCIA]

Laury Wolontariatu 2019 wręczone
Laury Wolontariatu 2019 wręczone

Decyzją komisji konkursowej laury przyznano Stowarzyszeniu Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło i Józefie Kielak.

Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło to najbardziej zasłużona organizacja pozarządowa, a Józefa Kielak – najbardziej zasłużona wolontariuszka roku. Tradycyjnie z okazji przypadającego na 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Raciborzu wręczono Laur Wolontariatu.

- reklama -

– Jedno jest pewne, Racibórz jest bogaty w ludzi o otwartych i dobrych sercach. I za to państwu bardzo dziękuję i chylę czoła. Wykonujecie bardzo potrzebną, choć często niezauważaną pracę. To jest państwa wieczór! – tymi słowami wiceprezydent Raciborza Michał Fita podziękował wszystkim działającym na terenie miasta wolontariuszom i organizacjom, którzy z potrzeby serca pomagają innym.

Komisja konkursowa „Laur Wolontariatu” obradowała 2 grudnia. Na konkurs wpłynęło dziewięć kandydatur, w tym sześć w kategorii „Laur Wolontariatu dla osoby fizycznej” dla Julii Mokry, Dariusza Nowaka, Sandry Niemiec, Sabiny Mostek, Józefy Kielak i Tomasza Kilanowskiego i trzy w kategorii „Laur Wolontariatu dla organizacji” dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło i Ludowego Klubu Sportowego 07 Markowice. Decyzją komisji konkursowej laury przyznano Stowarzyszeniu Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło i Józefie Kielak.

Zespoły folklorystyczne: Raciborzanie i kapela Raciborzanka, zespoły tańca nowoczesnego Efekt, mażoretki: Zara i Tęcza – to znane wszystkim zespoły Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło działającego prężnie od połowy lat 90. w Raciborzu. Zespoły te od lat zdobywają tytuły mistrzowskie w kraju, jak i za granicą. Stowarzyszenie, którego celem jest m.in. sprawowanie opieki nad grupami i zespołami artystycznymi, rozwijanie uzdolnień twórczych, tanecznych i muzycznych oraz pogłębianie zamiłowania do sztuki ludowej, realizuje je poprzez wiele działań, do których zaliczyć należy: współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i środowiskami twórczymi w zakresie realizacji rozwoju ruchu folklorystycznego oraz kultury ludowej, organizowanie współpracy środowisk artystycznych i twórczych, oraz organizację i wspieranie imprez i wydarzeń kulturalnych.

Liczba udzielających się w stowarzyszeniu wolontariuszy jest większa niż liczba członków, gdyż na co dzień funkcjonowanie Źródła opiera się na wolontariacie. Prace społeczne w trakcie roku systematycznie podejmowało około 450 osób – nie tylko członkowie, ale i ich rodziny oraz sympatycy stowarzyszenia. Zespół systematycznie, nieodpłatnie dzięki aktywności wolontariuszy (przygotowanie strojów, pokrycie kosztów transportu, dyżury na dodatkowych próbach) występuje na wielu imprezach, reprezentując nasze miasto na krajowych i zagranicznych festiwalach m.in. na Cyprze, Chorwacji, w Czechach oraz w Czarnogórze. Dodatkowo członkowie Źródła realizują szereg działań o charakterze charytatywnym takich jak: współorganizacja i zabezpieczenie obsługi technicznej koncertów, Raciborskiej Nocy Świętojańskiej czy korowodu zespołów folklorystycznych z Placu Długosza na Zamek. Członkowie i sympatycy stowarzyszenia przeprowadzili także remont i urządzili magazyn strojów w świetlicy Zakładu Karnego. Cyklicznym działaniem wolontariuszy stowarzyszenia są ponadto „dyżury bezpieczeństwa” na zajęciach i obozach tanecznych.

Prezes stowarzyszenia z uwagi na obowiązki zawodowe nie mogła uczestniczyć w gali. Nagroda przekazana zostanie w innym terminie.

Józefa Kielak – społecznik, pedagog, od ponad 30 lat działa na rzecz dzieci, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizuje liczne akcje charytatywne i programy edukacyjne. Jest prezesem Miejskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Raciborzu, z ramienia którego podejmuje działania mające na celu ochronę praw dzieci, wspieranie ich rozwoju poprzez prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prozdrowotnej i profilaktycznej, a także udzielanie wsparcia dla dzieci z rodzin potrzebujących i dysfunkcyjnych. Robi to z poświęceniem własnego czasu w godzinach popołudniowych, często w czasie ferii i wakacji.

Laureatka w mijającym roku zgłosiła kilka rodzin do ogólnopolskiego programu „Szlachetna Paczka”. W sumie przeanalizowała sytuację bytową ponad 50 rodzin. W tym zakresie współpracowała z liderami Szlachetnej Paczki, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej i kuratorami zawodowymi. W ramach organizacji pomocy dla w/w rodzin pozyskała wielu sponsorów. Uzyskane darowizny na rzecz innych wykraczają ponad kwotę 30 tys. zł.

Przez cały rok stara się zapewnić pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej, organizując zbiórki odzieży i obuwia, przyborów szkolnych oraz podręczników. Osobiście dostarczała dary do domów. Dzięki podejmowanej aktywności codziennie przez 6 lat dzieci z rodzin najuboższych otrzymywały w szkole drugie śniadanie. Środki finansowe pozyskiwane były z instytucji pozarządowych (np. Fundacja „Maciuś”) oraz od prywatnych sponsorów. Była zaangażowana także w inne akcje pomocowe takie jak: zbiórka darów dla Mieszkania Rodzinkowego z Raciborza, „Kredki dla Kamerunu”, „Wizyta św. Mikołaja na Kresach”, zbiórki przyborów szkolnych dla uczniów z rumuńskiej miejscowości Racos oraz „Okulary dla Afryki”, w ramach której zebrano 211 sztuk okularów i przekazano okulistom Kliniki Okulus w Bielsku.

Na stałe współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Otoczenia w Raciborzu „Spectrum”, Stowarzyszeniem „Pracownia Przyszłości” oraz Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”. Laureatka stara się także wychować sobie następców poprzez rozwijanie idei wolontariatu wśród młodego pokolenia. Zorganizowała konkurs na Wolontariusza i obchody Dnia Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 1, akcję na plakat „Pomocna Dłoń” i prace do ogólnopolskiego konkursu „Pomaganie jest fajne”.

Józefa Kielak to osoba o wielkim sercu, niezwykle oddana pracy na rzecz innych.

Katarzyna Przypadło

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj