„Kraina Górnej Odry” nową marką turystyczną Subregionu Zachodniego

Nazwa administracyjna Subregion Zachodni również zniknie, ewolucyjnie zmieni się w „Zachodnie.śląskie”. Po pięciu miesiącach zakończyły się prace nad strategią marki turystycznej.

Prace nad stworzeniem marki turystycznej dla obszaru Subregionu Zachodniego trwały od czerwca 2019 r. i były realizowane przez firmę Landbrand z Poznania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 70.030,00 zł. W ramach zadania oprócz nazwy marki turystycznej powstały dwa dokumenty: „Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” oraz „Strategia komunikacji marketingowej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

- reklama -

Nazwa marki oraz wyżej wspomniane dokumenty powstały w oparciu o konsultacje z Grupą roboczą ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego (w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich członkowskich gmin i powiatów) oraz z przedstawicielami branży turystycznej z regionu. Przeprowadzono sześć warsztatów, z których cztery dotyczyły rozwoju produktów obszaru, a dwa nowej marki turystycznej. Jedno ze spotkań odbyło się w Raciborzu, gdzie obok przedstawicieli samorządów wypowiadali się lokalni przedsiębiorcy oraz animatorzy turystyki.  5 grudnia br. Zgromadzenie Ogólne Członków Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku przyjęło i zaakceptowało wynik prac firmy Landbrand.

Przed analizą zasobów turystycznych obszaru ustalono, że grupami docelowymi są: turysta familijny, turysta kulturowy, uczestnik turystyki festiwalowej, turysta aktywny, młodzież i studenci oraz turysta kulinarny. Ponadto wśród wniosków pojawiło się stwierdzenie, że mamy w regionie wystarczającą bazę noclegową, natomiast brakuje promocji kluczowych atrakcji turystycznych i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych Subregionu w celu promocji całości obszaru. Było to kluczowe ustalenie, na którym oparto analizę mocnych i słabych stron oraz zasoby i ich charakterystykę.

Grupy docelowe turystyki Subregionu Zachodniego (Krainy Górnej Odry)

Podczas pracy nad dokumentem „Strategia komunikacji marketingowej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” wykonano: audyt wiarygodności komunikacji marketingowej Subregionu, w tym analizę dotychczasowych działań promocyjnych Subregionu, analizę obecności Subregionu w promocji Województwa Śląskiego i Polski, analizę komunikacji konkurencyjnych produktów w odniesieniu do rynku krajowego i zagranicznego, określenie linii narracyjnych marki, wskazanie rdzenia opowieści, stworzenie modelu mitu marki , stworzenie architektury marki, dobór kanałów komunikacji, sformułowanie wytycznych dotyczących stylu komunikacji marki, opracowanie harmonogramu działań na lata 2020 – 2023, wskazanie narzędzi do monitoringu wdrażania strategii.

Po analizie zasobów oraz mocnych stron regionu pojawiło się wiele propozycji nazw dla marki turystycznej. Jak podkreślają twórcy opracowania, należało jednak pamiętać, iż marka turystyczna musi się wyróżniać, a jej odbiorcy muszą ją z czymś kojarzyć – najlepiej z miejscem geograficznym.

Kraina Górnej Odry

Początkowo zaproponowana została przez Landbrand nazwa „Zachodnie.śląskie”.  W dyskusji jednak (na spotkaniu w Rzuchowie) została wyraźnie zakwestionowana jako docelowo mocna marka dla rozwoju turystyki. Duża część uczestników broniła propozycji Dawida Wacławczyka Zachodnia Brama Śląska. Jednomyślności jednak nie było. W efekcie powstała koncepcja dwukierunkowa; odrębnie zaproponowano markę obszaru, odrębnie markę dla turystyki.


Z uwagi na fakt, iż w opinii uczestników warsztatów w Raciborzu i Żorach – aż 87% przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców uznało, że określenie „Subregion Zachodni” nie jest odpowiednim określeniem dla nazwy marki turystycznej obszaru), przyjęto nazwę, która powoli ma wypierać nazwę Subregion Zachodni  i będzie to marka „Zachodnie. śląskie”. W uzasadnieniu zaakcentowano, że marka ta „korzysta” z marki matki „Śląskie.” , pozycjonuje obszar na mapie Polski i regionu, utrzymuje ciągłość z dorobkiem Subregionu, pokazuje ewolucję (nie rewolucję)  i w efekcie umożliwia ukazanie wielopłaszczyznowego aspektu marki – nie tylko turystyka i rekreacja.

Zaś jako markę turystyczną wybrano „Kraina Górnej Odry”. W uzasadnieniu marki turystycznej czytamy m.in.: Odra jest rzeką o znaczeniu międzynarodowym – tak samo jak Bug łączący Ukrainę, Polskę i Białoruś czy rzeka Ren łącząca Niemcy z Francją. Na terenie Subregionu Zachodniego rozpoczyna się polski odcinek Górnej Odry, która wraz ze swoimi dorzeczami na terenie Subregionu Zachodniego tj. Olzą, Szotkówką, Rudą i Nacyną łączą cały obszar. Słowo „kraina” umożliwia różnorodną narrację skupioną nie tylko na samej rzece, ale również na tym, co jest w jej okolicy np. zamki, pałace, kościoły, zabytki techniki, parki i rezerwaty przyrody, turystyka aktywna, jak również dziedzictwo niematerialne – czyli tradycje tutejszych mieszkańców, gwara śląska oraz śląska kuchnia regionalna. Przyjęcie marki turystycznej pod nazwą Kraina Górnej Odry otwiera również możliwości współpracy turystycznej z Republiką Czeską (gdzie Odra rozpoczyna swój bieg w Górach Odrzańskich) i innymi partnerami z Polski – od Kędzierzyna-Koźla po Szczecin (gdzie uchodzi do Roztoki Odrzańskiej będącej zatoką Zalewu Szczecińskiego).

Jak zapowiada zarząd Subregionu Zachodniego, w związku z przyjęciem marki turystycznej Kraina Górnej Odry zaplanowano szereg działań promocyjnych mających na celu rozpropagowanie nowo powstałej marki, dzięki którym Kraina Górnej Odry stanie się rozpoznawalna na rynku krajowym i zagranicznym.

Warsztat tematyczny w Raciborzu na zamku poświęcony analizie zasobów turystycznych oraz merytorycznej dyskusji uwag zgłoszonych przez przedsiębiorców był inicjatywą Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego.

 

Ireneusz Burek

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. Proszę o upublicznienie nazwisk wszystkich uczestników prac nad strategią marki turystycznej. Byśmy mogli w przyszłości im podziękować za wkład w rozwój regionu. Albo (nie daj Boże) rozliczyć za opracowanie kiepskiej strategii.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here