Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki

0
LKS Studzienna – LKS Płomień Kobyla
LKS Studzienna – LKS Płomień Kobyla

Wielkość prognozowanych środków finansowych na realizację zadań to 890 000 złotych.

Rusza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, objęty „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

- reklama -

Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, a następnie dostarczyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki” z określeniem rodzaju zadania oraz nazwą i adresem podmiotu w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Biurze Obsługi Interesantów w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.

W przypadku nadesłania oferty pocztą tradycyjną o zakwalifikowaniu oferty do konkursu zadecyduje data wpływu do Urzędu.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2020 r.

Wielkość prognozowanych środków finansowych na realizację zadań to 890 000 złotych.

Pełne zarządzenie i treść ogłoszenia można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (bipraciborz.pl).

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here